در باره جزوه
97 بازدید
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره جزوه باید به عرض برسانم که جزوه های زیادی از دروس حزوی فقه و اصول و تفسیر و کلام باید فهرست آنها را بنویسم وگرنه چندین جلد کتاب قطور می شود که بیرون از حوصله این جا ست. جزوه هائی از قبیل ادبیات عرب و صرف و نحو و منطق و همچنین جزوه هائی از سخنرانی های مذهبی پنجاه و شش سال و تبلیغات دینی و مسائل حلال و حرام و جز اینها که شاید در آینده بعضی ها را بطور فشرده و خلاصه از نظر عزیزان بگذرانم که شاید مورد بهره برداری قرار گیرد.