گلستان سخنوران
68 بازدید
نقش: مصحح
سال نشر: 0
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب بیش از ده جلد خواهد بود که فعلا دو جلد آن در 1600 صفحه آماده چاپ و بقیه در دست تکمیل و تالیف . موضوع کتاب: سخنرانی ها و تبلیغات 55 سال با مطالب متنوع از آیات قرآن و اخبار و احادیث و تاریخ گوناگون و قابل عبرت گیری و نصیحت پذیری و ذکر مصائب مصیبت دیدگان و مظلومان تاریخ .