عرشیان
74 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب در باره دعای فرشتگان عرش الهی برای بندگان است مانند آیه اول سوره مبارکه مومن و کیفیت در خواست های آنان برای مغفرت و بخشودگی بندگان خداست که در این مورد مطالب متنوع و قابل بر رسی وجود دارد.