رحمت واسعه
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره رحمت واسعه و مغفرت و بخشش خدای متعال و شامل آیات و اخبار در این مورد است از قبیل ( کتب علی نفسه الرحمه و وسعت رحمته کل شیئ و ربی ذو رحمه واسعه و نبئ عبادی انی غفور رحیم ) و غیره می باشد که بندگان را متوجه پروردگار و تشویق به توبه و حرکت به سوی او و دعوت به درگاه او می باشد.