شب
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در باره برکات و امتیازات شب بر گرفته شده از آیات و روایات و اینکه شب مردان خدا روز جهان افروز است در شب می توان بدون ریا و با آرامش و خاطر جمع . با معبود صحبت کرد و درد دل نمود . شب مایه آرامش و استراحت و به در کردن خستگیهای روز است و . و. و.