صفات متقین و مومنین
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب در باره تقوا و نشانه ها و صفات پرهیزکاران و بندگان خدا از آیات قرآن و اخبار و احادیث امامان بزرگوار بیان گردیده است که دانستن این صفت ها ضرورت دارد تا هرکسی مسیر خود را در زندگی مشخص نمابد.