شرط قبولی اعمال
75 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرط قبولی اعمال پذیرفتن ولایت امیرمومنا علیه السلام است در روایات آمده است اگر کسی طول عمرش را روزه بگیرد و شب تاصبح عبادت کند و در حجر اسماعیل سکونت کند ( حتی یکون کالشن البالی بدنش در اثر عبادت و روزه ) مانند مشک خشکیده شود اگر ولایت علی علیه السلام را قبول ننماید اعمال خیر ابدا از او قبول نمی شود . ونیز روایات زیاد دارریم که امت موسی (ع) بعد از او هفتاد و یک فرقه شدند همه آنها در هلاکتند مگر یک طایفه و امت عیسی (ع ) هفتاد و دو فرقه شدند همه آنها در هلاکت فقط یک فرقه در نجاتند ( و ستفترق امتی سبعین فرقه کلها فی الهلاکه و واحدها فی النجاه ) به زودی امت من هم به هفتاد و سه فرقه متفرق می شوند همه آنها درهلاکت و یکی در نجات است از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند آن یک فرقه کیانند؟ به امیر علیه السلام اشاره کرد و فرمود (هذا وشیعته) این و شیعیان اوست . در این زمینه روایات فراوان است پس شرط قبولی اعمال در پیشگاه خداوند پذیرفتن ولایت و امامت امیر مومنان و اولاد طاهرین علیهم السلام اوست. حتی قبولی ابلاغ نبوت و رسالت پیامبر هم به ابلاغ این ولایت بود که خداوند در سوره مائده فرمود (فان لم تفعل فما بلغت رسالته) اگر این ابلاغ را به مردم نرسانی .پس رسالت خدارا بجا نیاوردی و ماموریت خود را انجام نداده ای که در غیرخم این دستور هم اجرا شد . از مجموع این روایات و آیات به دست می آید که قبولی ولایت علی علیه السلام سبب قبول شدن سایر اعمال هم خواهد بود و گرنه نه. شیطان نیز تمام نیروهای خود را به سوی شیعیان او بسیج نموده و سعی به بیراهه و انحراف کشاندن آنها را دارد چرا ؟ چون آنها حق و حقیقت را پیدا کرده و در مسیر آن قدم می زنند بدینجهت است اعمال ناگوار از قبیل اجحاف و تهمت و دروغ و و و بیشتر از شیعیان سر می زند تا بدینوسیله دچار عذاب الهی نماید . اماآنان که ولایت و امامت امیروالائیان علی علیه السلام را نپیذرفته اند چون شیطان اصل سرمایه شرط قبولی را از دست آنها گرفته و از دست داده اند هرچه اعمال خیر هم انجام دهند قبول نخواهد شد خدایا به احترام محمد و علی و اولاد طاهرین آنها این ولایت و امامت آنان را تا دم مرگ از ما مگیر و ما را از شر شییاطین عدیله محفوظ بدار.