31- ناله شیطان پس از تولد امام زمان (عج)
749 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفانبه یاد داریم وقتی که خداوند شیطان را از درگاهش دور ساخت و کنار زد گفت : خدایا تو عادلی پس مزد آن همه عبادات و زخمات من چه شد ؟فرمود: در آخرت نصیب نداری ولی در دنیا هرچه بخواهی می دهم گفت: (أنذرنی الی یوم یبعثون ، قال انّک  لمن المنذرین الی یوم الوقت المعلوم )، مرا تا روز قیامت عمر (و مهلت ده )، فرمود: تو تا روز وقت معلوم ، مهلت داده شدی وزیادی دو برابر اولادش را به اولاد آدم وجریان یافتن مانند خون در رگهای آنها و . و . خواست ،  فرمود: دادم عرض کرد (فبعزّتک لأغوینّهم أجمعین الاّ عبادک منهم المخلصین ) به عزت و حلالت قسم همه آنها (اولادآدم) را اغوانموده (و از تو دور خواهم کرد)مگر بندگان خالصت ( که به آنها زورم نمی رسد) .

روی این داد وستدها شیطان هرچه به روز رستاخیز نزدیک می شود ناراحت می شود و هر یک ا زحجت های الهی که به دنیا می آید ، ناله می کند و می گوید کسانی که به امامت این قائل شود سبب نجاتش از آتش جهنّم خواهد شد روی این اصل : وقتی حضرت  بقیّة الله الاعظم روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء به دنیا آممد و متولد شد ، شیطان ناله ای سر داد که اولادش فورا دورش را گرفتند که چه شده است این گونه فریاد کرده و جیغ کشیدی!؟ گفت آخرین حجت الهی متولد شد و کارما زار خواهد شد ، گفتند می خواهی اورا از میان برداریم و نابود کنیم ؟ گفت: اشتباه می کنید اگر او بمیرد عمر ما شیاطین هم به پایان می رسد چون خداوند به ما تایوم وقت معلوم مهلت داده است ، پس باید خیلی از او مراقبت کنید که زود از بین نرود تا مدت ما شیاطین هم به سر نرسد.(سفینة البحار و خود بحار الانوار).

عزیزان شیطان دشمن قسم خورده ما بنی آدم است ماهم هرچه در توان داریم در برابر او ایستادگی و مقاومت کنیم و از خدای قادر مطلق هم یاری بخواهیم ، تا دشمن ما با بابدر کردن و دور ساختن ما را از خدایمان و مقربین درگاهش ، رقص نکرده و پایکوبی ننماید.البته از مطلبی هم باخبر بشوید ضرر ندارد ، وقتی که پدر بزرگ ما آدم ع)از داده های خدا به شیطان آگاه شد گفت: خدایا پس اولاد من نابود خواهند شد فرمود: تو هم بخواه ، بتو هم بدهم ! عرض کرد خودت هرچه می خواهی عنایت فرما، فرمود اگر اولاد تو عمل خیری را نیت کند یک ثواب و اگر بجا آورد ده برابر می نویسم ولی اگر نیت شر کند تا آن را انجام نداده نمی نویسم و اگر انجام دهد همان یک را می نویسم، عرض کرد کم است فرمود هفتصد برابر می نویسم ، عرض کرد کم است ، فرمود: زیاد می نویسم آدم دید کلمه زیاد هرچه به ذهنش بیاید را هم شامل می شود عرض کرد ( ربّی زدنی،) برایم زیاد کن فرمود: ( أغفر ولا أبالی) می بخشم و از کسی هم ترس ندارم ، عرض کرد خدایا راضی شدم ( و کافیست)(خلاصه روایات در این مورد).

عزیزان خیلی باید از خود مراقبت نماییم تا مشمول این عنایت خدائی باشیم انشاءالله.خدایا به احترام وعده های ر هائی بخش و غفرانی که به ما گناهکاران داده ای ، عاقبت مارا ختم بخیر بنما تامانند بلعم باعورای اسم اعظم دان که در قرآن درباره آخر کار او فرمودی ( مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه بلهث أو تترکه یلهث سوره اعراف ) نباشیم آمین یا رب العالمین