19- بیانات آیات و روایات در باره سلول و میکربها
1283 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                                    1393/12/7 12:14
                                     بيانات آيات و روايات درباره سلول و ميكربها
 
 بيانات آيات و روايات در باره سلول و ميكربها
 دانشمندان اخيرا  موجوداتي را بنام سلول و ميكرب كشف كرده و به آن افتخار مي كنند البته اين مسئله علمي قابل افتخارست اما نه براي پيروانان دين با عظمت اسلام . زير ا بيش از چهارده قرن پيش  در فرموده هاي بزرگان اين دين و كتاب آسماني آن با تعبيرات مختلف و با صراحت بيان شده . ولي متاسفانه ما مسلمانها از منابع علمي خود بي خبر و بي بهره هستيم كه به چند مورد آن اشاره مي شود.
 1 -  درباره حركت زمين: كه اخيرا كشف شده . قرآن كريم بيش از هزار و چهارصد سال قبل فرموده :
 1 - الم نجعل الارض مهادا . نبأ آيه 6  آيا ما زمان را مهد )گهواره( قرار نداديم.
 2 - والذي جعل لكم الارض مهدا ...طه 53   كسي كه  زمين را براي شما مهد قرار داد . مي دانيم كه بچه هنگام حركت گهواره مي آرامد و راحت مي خوابد. يعني اي انسان شما هم در حركت زمين و بركات آن و پيدا شدن فصلها و روز و شبها وهزاران منافع ديگر برخورداريد اگر زمين ساكن بود چكار مي كرديد اصلا قابل زندگي مي شد؟!!!.
 3 - و تري الجبال تحسبا  جامده  وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيئ انه خبير بما تفعلون . نمل آيه 88. و كوهها را ميبيني گمان مي كني جامد و(و يك جا ايستاده) است در حاليكه او مي گذرد مانند مانند گذشتن ابرها كار خدائيست همه چيز را متقن قرار داده و او به كرد ه هاي شما آگاهست. اين آيه را در باره قيامت پنداشته اند ولي لحن آيه روشن است در باره همين روزهاي زندگاني ماست كه در ميان آيات قيامت گنجانده شده است.
 2 - در مورد سفر به آسمانها :  مي فرمايد : يا معشر الن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان الرحمن  آيه 33 اي گروه جن و انس اگر مي توانيد از مرزهاي آسمانها بگذريد پس بگذريد ولي هرگز نمي توانيد مگر با تسلط كامل (يعني با وسايل نيرومند مانند فضاپيماها و هزاران وسايل برقي ديگر(.
 3 - در باره سلولها : خداوند در چندين آيه قرآن كريم . سخن گفتن اعضا و وارح بدن را  به ميان كشيده و استشهاد از آنها را  مطرح فرموده در روزگاراني  كه از اين كشفيات فوق العاده  امروز خبري نبود . محتواي اين آيات براي خيلي ها حتي مفسرين قرآن . نا مفهوم ناشناخته مانده بود  اما پس از اكتشافات روز مره  قرن اخير معنا و مفهوم اين گونه آيات هم روشن شده و مي شود و بنا به گفته عبدالله بن عباس كه از معصوم استفاده كرده مي گويد:  )القرآن يفسرها الز مان ( قرآن را گذشت زمان تفسير مي كند.
 از آن جمله : آيات مربوط به سلول هاي زنده است كه در چندين آيه مطرح فرموده است  و تشكيل يافتن اعضاي بدن از سلول هاي زنده را روشن كرده است كه با كمال تأسف به معنا و مفهوم  آن پي نمي برديم.
 به چند آيه در اين باره توجه فرمائيد:.
 1 - يوم تشهد ايديه و ارجلهم بما كانوا يعملون . نور آيه 24 در آن روز زبانها ودستها و پاهايشان برعليه آنها شهادت خواند داد.
 2 -- حتي اذا ما جائوها شهد عليهم سمعهم و ابصارهم و جلوده بما كانوا يعملون فصلت آيه 20 وقتي كه به آن ( قيامت ) آمدند گوشها و چشمها و پوستهاي شان به آنچه مي كردن . شهادت خواهند داد.
 3  - و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الذي انطق كلشيئ و هو خلقكم اول مرت و اليه ترجعون فصلت 21. آنها به گوستهايشان مي گويند : چرا برعليه ما شهادت داديد ؟! مي گويند آن خدائي كه همه موودات را به سخن در آورده مارا گويا ساخت و او شمارا نخستين بار آفريد و بازگشتشان به سوي اوست.
 4 - وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم و لا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فصلت 22 شما اگر گناهانتانرا مي پوشانديد نه به خاطر اين بود كه از شهادت گوش و چشم و پوستهايتان بيم داشتيد بلكه گمان مي كردي كه خداوند بسياري از اعمال شما نمي داند .
 5 -  اليوم نختم علي افواههم وتكلمنا ايديهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون : يس آيه 65. امروز (قيامت) بردهانشان مهر ميزنيم .و دستهايشان باما سخن مي گويند و پاهايشان به كرده هايشان شهادت مي دهند.
 با  دقت و در نظرگرفتن مفهوم و منطوق اين آيات روشن مي شود كه اعضاي بدن انسان از موجودات زنده تشكيل يافته كه حتي به درد آمدن بدن مثلا باسوزن فرو كردن و سنگ خوردن و آمپول زدن و.و.و. كاملا مشخص مي شود كه بدن يعني مجموعه موجودات زنده كه سلول ناميده اند . تشكيل يافته و گرنه يك جسم  بي حس كه درد را درك نمي كند.
 6 - درباره سلول چشم مي فرمايد:  الم نجعل له عينين. سوره بلد آيه 8 آيا براي انسان دو چشم قرار نداديم  در توضيح آيه فوق گفته اند كه عدسه هرچشم از 75 ميليون سلول زنده تشكيل يافته دو عدسه چشم 150 سلول زنده متمركز است يعني بشر تنها در دو چشم تو ما 150 مأمور اطلاعات داريم كه فردا در قيامت به كرده ها و اعمالت شهادت خواهند داد.
 درباره ميكربها : روايات زياد با نام شياطين . به آن اشاره نموده و پرهيز از آن را اكيدا سفارش نموده اند مانند تميز نگهداشتن زير ناخنها و زير ناخن ها و نخوردن آب از شكستگي كوزه و ظرفهاي سفالين  و از طرف دستگيره آنها و مصداق هاي فراوان ديگر كه با مراجعه به كتاب هاي حديثي روشن مي شود كه بعد از گذشت قرون متمادي كه ميكروسكوب كشف  و ساخته شد  و ميكربها با اين دستگاه قابل رويت گرديد . دانشمندان . به عجائب احكام و فراتر بودن آن از زمان . پي بردند و منظور گوينده آن روايات را فهميدند.
 خدايا به احترام مقربين درگاهت ما را درفهم آيات قرآن كريمت ياري فرما تا از علوم بي پايان آن بهره برداري كرده و استفاده نموده و رضايت تورا به دست آوريم آمين رب العالمين.