17 اخبار از شهادت کمیل و بمب افکن ها
96 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 
                                        - اخبار از شهادت كميل و بمب افكن ها
 
 52 بازديد
 
 موضوع: اخلاق و عرفان
 
 روايات وارده در باره حجت هاي الهي . مي گويد : خداي متعال علم اولين و آخرين را در اختيار آنها قرار داده و زواياي مختلف دنيا و علوم مربوط  به آن . مانند طشتي است كه در جلوي چشم آنان جلوه مي كند و از تمامي سر گذشت ها و پيشامد ها تا انقراض عالم . اطلاع دارند .
 ازين حهت است كه امامان بزرگوار به خيلي از علوم آينده بيانات شگفت آوري دارند كه بعد از چهارده قرن مصداق پيدا كرده و مي كنند . مانند اخبار از شبيه سازي و تغيير جنسيت و ميكروب ها و راديو و تلويزيون و اخبار از هوا پيماهاي بمب افكن و اتم و انگشت نگاري و انتقال هورمون و زندگي در كرات ديگر و هزاران مسايل ديگر )كه من در اين مورد كتابي بنام اسلام فراتر از زمان در 688 صفحه نوشته ام طالبين تفصيل به آن مراجعه كنند( كه براي نمونه به چند نكته اشاره مي نمايم .
 1 -  در مورد بمب افكن ها فرمود:  و الحديد يجري علي ظهر الهوي  و تمطر عليهم نارا و يموت من اهل الارض من السبعه خمس ...  آهن در هوا (آسمان) جريان پيدا ميكند و از آن آتش مي بارد بطوري كه از مردم زمين از 7 نفر 5 نفرشان از بين مي رود و در مورد تلفون هاي نشان دهنده عكس و تلويزيون فرمود: ...و اهل المغرب
 2 - يسمعون صوت اهل المشرق و اهل المشرق يسمعون صوت اهل المغرب ... و اهل مغرب مي شنوند صداي اهل مشرق را و اهل مشرق مي شنوند صداي اهل مغرب را  ..
 امام صادق عليه السلام فرمود: يأتي علي الناس زمان يري و يسمع من يعيش في 3 - المشرق صورت و صوت من في المغرب و كل قوم يسمعون بلغتهم .. (مي آيد زماني بر مردم مي بيند و مي شنود آنكس كه در مشرق زندگي مي كند صدا و صورت مغربيها را و هرقومي با زبان خود مي شنوند )اسلام فراتر از زمان بخش 14) وامثال اين روايتهاي فراوان كه از علم اولياي الهي به آينده . پرده برمي دارد
 همچنين  براي بعضي از اصحاب  و اشخاص . از سرگذشت و كيفيت مرگشان را . خبر مي دادند. مانند اخبار امير مومنان عليه السلام كيفيت شهادت تعدادي از اصحاب خود مانند ميثم و حجر بن عدي ورشيد هجري و حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و  عمروبن حمق و غيرهم  و آماده ساختن آنها براي پيشواز از مرگ .
 روزي امير عليه السلام با كميل در بيرون از كوفه قدم مي زدند به محلي رسيدند حضرت ايستاد و به كميل فرمود: يا كميل بن زياد هاهنا موضع قبرك   ثم اشار بيده يمينا و شمالا و قال ستبني من هاهنا و هاهنا دور و قصور مامن بيت الا و فيه شيطانا أريل . اي كميل بن زياد  اينجا محل قبر توست سپس بادست مباركش به راست و چپ آن بيابان اشاره كرد و فرمود: به زودي از اينجا و آنجا خانه ها و قصرهائي بنا خواهدشد كه خانه اي نيست مگر اينكه در آن شيطان أريل خواهد بود.
 من اين روايت را مي نوشتم معناي لغت أريل را پيدا نكردم داشتم فكر مي كردم چه بنوييسم با يكي از پسرانم  آقاي دكتر حاج طاهر اميني گلستاني كه استاد زبان انگليسي در حوزه بود  شب چهارشنبه 1387/9/11 صحبت مي كردم اين روايت را مطرح كردم ايشان با تعجب زياد پرسيد بابا واقعا حضرت اين گونه فرموده است؟!!! گفتم: اين روايت خودت ببين . گفت: بابا أريل )اريال(  در انگليسي به دستگاه گيرنده و ماهواره مي گويد آخر آن زمان حضرت، نه اگليس بود و نه از اين اختراعات خبري . حضرت چگونه با لغت امروزي پس از  گذشت چهارده قرن خبر داده است .
 در زمان تحصيل ما درنجف اشرف سال 1334شمسي ببعد مابين نجف و كوفه بيابان بود نه خانه‏اى و نه كوخى، الان ببين چه خبر است نجف بكوفه متصل شده و چه قصرها و خانه هاي مجلل كه بالاي همه آنخانه ها و قصرها، آنتن هاي ماهواره و غيره نصب شده است كه  مولاي آزادگان در آن زمان با چشم امامت مي ديد . عزيزان براي شناختن اين بزرگواران كمي بر رسي و زحمت بكشيد و اخبار وارده در آن زمان را  با دقت مطالعه بفرمائيد تا ببينيد ما پيروي چه شخصيت ها و بزرگاني هستيم .
 مولاي متقيان عليه السلام هنگام بازگشت از جنگ صفين  در شمال موصل برابر آبشاري ايستاد و فرمود: به زودي از اين آب عراق روشن مي شود كه الان برآن  سد آب زده و توليد برق مي كنند.
 و در شمال حجاز سرزمين احساء  روي شنزار نشست و شن ها را با دست مبارك اين طرف و آن طرف مي زد و نگاه مي كرد بعضي از اصحاب گفتند يا اميرالمومنين چيزي گم كرده اي فرمود: نه ولكن در اين سرزمين مايعيست كه شايسته اداره عرب هارا دارد . گفت : زيتونست؟! فرمود: آن را نفت مي گويند امام صادق عليه السلام در يك روايت  با 125 فراز از قضايا و اوضاع آيندگان خبر داده از جمله آنهاست همجنس بازي و ازدواج رسمى آنان، و حتي باحيوانات كه اخيرا شنيديد در آمريكا ازدواج زنان و مردان با حيوانات به وقوع پيوسته و ازدواج همجنس در چند كشور اروپايي و آمريكا رسميت يافته و قانوني شده است.
 )مدارك اين گفتارها رادر اسلام فراتر از زمان  مفصلا آورده‏ام(.
 در اين موارد به احاديث و اخبار فراواني كه در اختيار ماست مراجعه نمائيد تا به علوم گوناگون پيغمبر و امامان خود پي برده و آنان را خوب بشناسيم  بيش ازين وقت پر بهايتان را اشغال نمي كنم خداي توانا را قسم مي دهيم به احترام اين پسنديدگان و سنجيده هاي خودش . دستان ما را تا دم مرگ از دامان اين بزرگواران كوتاه نكند و در روز قيامت از شفاعتشان محروم نفرمايد انشاء الله .
 1393/12/7 12:14