15 - زنده شدن مرده ها *
812 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 
                                                زنده شدن مرده‏ ها
 392 بازديد
 موضوع: اخلاق و عرفان
 
 خيلي ها باتعجب مي پرسند آيا واقعا ما بعد از مرگ زنده خواهيم شد؟!
 اولا اين سوال از قديم الايام بوده و هست و خواهد بود . زيرا انسان ها به اين طور كارها عادت ندارند و نديده اند در حالي كه هر روز هزاران مرده را مي بينند كه زنده مي شود ولي حواسشان جمع نيست و به خود نمي آيند و عبرت نمي گيرند.
 در قرآن كريم در آيات  فراوان  مي فرمايد. آيا اينها نمي بينند ما چگونه درختان مرده را زنده مي كنيم . همانگونه اينها هم زنده خواهند شد . اگر كسي بگويد . تخم و ريشه اصلي درختان موجود است ما چه ؟ البته بايد بدانيم تخم اصلي ماهم بعد از مرگ در خاك موجود است  و نمرده تا روزي كه خداي قادر مطلق با يك فرمان همه ما را در عرصه محشر حاضر نمايد و به حساب يك عمر ما با سرعت يك چشم بهم زدن رسيدگي كرده و جايگاهمان را مشخص نمايد.
 اگر مروري در آيات قرآن داشته باشيم در همين دنيا جريان هائي به وقوع پيوسته كه تمام اين ابهامات را از بين مي برد كه  به چند تاي آن اشاره مي كنيم .
 1 - و اذقال ابراهيم رب أرنى كيف تحى‏الموتى قال اولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبى قال فخذأربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل‏جبل منهن جزأ ثم ادعهن يأتينك سعيا و اعلم أن الله عزيز حكيم بقره : 260
 و ) به خاطر بياور ( هنگامي را كه ابراهيم گفت . پروردگار را به من بنمايان چگونه مردگان را زنده مي كني ؟! فرمود.:  مگر ايمان نياورده اي گفت :. چرا ولي مي خواهم قلبم مطمئن شود.
 فرمود: پس چهار پرنده ) از گونه هاي مختلف) بگير  و آنها را (پس از ذبح) قطعه قطعه كن ( و درهم بياميز( و سپس در هركوهي تكه اي از آن را قرار ده  بعد آنها را صدا بزن . به سرعت به سوي تو مي آيند و بدان كه خداوند توانا و حكيم است ( مي بينيم با اينكه آن پرنده ها تكه تكه يا طبق روايات كوبيده شده و بالاي هركوهي پاره اي از آنها  گذاشته شده بود با يك آواز حضرت ابراهيم (ع ) ازهم جدا شده و دوباره زنده شده هريك به سرشان كه در دست ابراهيم بود . ملحق شده و زنده گرديدند .
 ماهم پس از خاك شدن و جزء موجودات ديگر گرديدن : چون تخم اصلي ما در خاك موجودست با يك فرمان الهي . به آن ملحق شده و در يكچشم بهم زدن حضور پيدا مي كنيم .
 در آيه قبل ازين هم  جريان جالبي را نقل مي فرمايد:
 2 - أو كالذى مر على قرية و هى خاوية على عروشها قال أنى يحى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائةعام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض‏يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشربك لم يتسنه و انظر الى حمارك و لنجعلك اية للناس و انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شى‏ء قدير بقره : 259
  كه پيغمبر ي رويهم ريختن وبهم مخلوط شدن جنازه هاي قومي كه با طاعون مرده بودند را ديد و گفت: خداوند چگونه اينهارا زنده خواهد كرد و ازهم ديگر جدا خواهد نمود. خداوند خود اورا صد سال ميراند و پس از صدسال اورا زنده كرد و پرسيد چقدر درنگ كردي . گفت: يك يا نيم روز . فرمود:بلكه صدسال درنگ كردي و نوشيدني و خوردني هايت را ببين هنوز تغيير نيافته ولي دراز گوشت را ببين (چگونه ازهم پاشده و متلاشي شده)؟!آنچه مي بيني هم براي اطمينان خاطر تو ست و هم ترا نشانه اي براي مردم قرار دهيم حال به مركب ازبين رفته خود نگاه كن چگونه پوسيدگي هاي آن را بهم پيوند داده و گوشت مي پوشانيم و زنده مي كنيم . وقتي كه آن پيامبر اينها را ديد گفت: من مي دانم خدا به هرچيز تواناست.  

در این آیه خداوند به چند مورد از زنده شدن مرده ها اشاره نموده است.

1 - زنده شدن آن پیغمبر 2 -  گرد آمدن اعضای پوسیده و زنده شدن الاغ و مرکب او. 3- زنده شدن آن همه جمعیت پس از متلاشی شدن آنها .

 و همچنين زنده شدن هفتاد نفر از بني اسرائيل كه به حضرت موسي گفتند : (
 3 -  ارنا الله جهرتا بقره آيه 54
  اذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة و أنتم تنظرون‏ بقره : 51 و )به ياد آوريد( هنگامى را كه با موسى چهل شب وعده گذارديم؛ )و او، براى گرفتن فرمانهاى الهى، به ميعادگاه آمد؛( سپس شما گوساله را بعد از او )معبود خود( انتخاب نموديد؛ در حالى كه ستمكار بوديد.
  4 - ثم بعثناكم من بعد موتكم‏ لعلكم تشكرون بقره : 56  - 55 سپس شما را پس از مرگتان، حيات بخشيديم؛ شايد شكر )نعمت او را( بجا آوريد.
 5 -  يسألك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ب ظلمهم ثم اتخذوا العجل من‏بعد ما جائتهم البينات فعفونا عن ذلك و اتينا موسى سلطانا مبينانساء : 153 اهل كتاب از تو مى‏ خواهند كتابى از آسمان )يكجا( بر آنها نازل كنى؛ )در حالى كه اين يك بهانه است؛( آنها از موسى، بزرگتر از اين را خواستند، و گفتند: »خدا را آشكارا به ما نشان ده!« و بخاطر اين ظلم و ستم، صاعقه آنها را فرا گرفت. سپس گوساله )سامرى( را، پس از آن همه دلايل روشن كه براى آنها آمد، )به خدايى( انتخاب كردند، ولى ما از آن درگذشتيم )و عفو كرديم( و به موسى، برهان آشكارى داديم.
 همه آنها را صاعقه گرفت و همگي (سوخته ) و از بين رفتند . حضرت موسي عرض كرد خدايا من به بازماندگان اينها چه جواب دهم ؟ خداوند دوباره آن هفتاد نفر را زنده كرد و با حضرت موسي به سوي قوم خود برگشتند.

6 - زنده شدن جوان بنی اسرائیل که او را پسر عمویش کشته و از همه بیشتر داد و فریاد می کرد باید قاتل پسر عمویم پیدا شود خداوند به حضرت موسی دستور داد گاوی را کشتند و از اعضایش به آن جوان زدند و در حال زنده شد و گفت مرا همین پسر عمویم کشت که داد و فریاد می کند خلاصه این ماجرا در آیات 72 و 73 سوره بقره آمده است.
 عزيزان اين جريان ها در  آيات قرآن و در يك كتاب آسماني كه زنده شدن پس از مرگ را (بيان مي كند )  آورديم تا روشن شود كه هيچ شك و شبهه اي نيست كه ما زنده شده و در دادگاه عدل الهي حاضر شده و نسبت به كرده هاي  يك عمر دنيوي خود : حساب پس خواهيم داد.
 خدايا به احترام مقربين درگاهت و به حرمت محمد و آل او در آن روز سخت : دست مارا بگير و از گناهان ما درگذر. (آمين يارب العالمين).
 1393/12/5 11:26