11 - درجات محبان آل محمد
162 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان                                           13 - درجات محبان آل محمد
 
 لازم است حديث ذيل را كه در كتابها و تفسيرهاي مهم اهل سنت آمده ×به همه و در هر موقعيت مناسب بگوئيم و ياد دهيم تا در دلها جابيفتد و درجات دوستداران آل محمد آشكار شود مخصوصا در اين زمان كه وهابيون تكفيري و از خدا بي خبر و گروه دست نشانده دشمنان عالم تشيع از هر طرف بنام اسلام به اماكن مقدسه و مقابر و مراقد آنها هجوم آورده و تخريب مي نمايند كه نمونه هاي آنها از قبرستان بقيع گرفته تا سامرا و مرقد هاي عمار ياسر و بلال حبشي و حجر بن عدي و غيرهم مي باشد .رسول خداصلى اللّه عليه و آله فرمود: » من مات علي حب آل محمد مات شهيدا الا و من مات علي حب آل محمد (ص) مغفورا له الا و من مات علي حب آل محمد مات تائبا الا و من مات علي حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان الا و من مات علي حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكير الا و من مات علي حب آل محمد يزف الي الجنة كما تزف العروس الي بيت زوجها الا و من مات علي حب آل محمدفتح له في قبره بابان الي الجنة الا و من مات علي حب آل محمد جعل اللَّه قبره مزار ملائكة الرحمة الا و من مات علي حب آل محمد مات علي السنة و الجماعة الا و من مات علي بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله الا و من مات علي بغض آل محمد مات كافرا الا و من مات علي بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة.«
 زمخشرى در تفسيرالكشاف 4/220، تفسير فخر رازي 27/165 ، تفسر قرطبي 8/5843 ، تفسيرنمونه 20/414 از آنها
 هر كس با محبت آل محمد بميرد شهيد از دنيا رفته، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود بخشوده است، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود با توبه از دنيا رفته، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود مؤمن كامل الايمان از دنيا رفته، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود فرشته مرگ او را بشارت به بهشت مي‏دهد، و سپس منكر و نكير (فرشتگان مامور سؤال در برزخ) به او بشارت دهند، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود او را با احترام به سوي بهشت مي‏برند آن چنان كه عروس به خانه داماد، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود در قبر او دو در به سوي بهشت گشوده مي‏شود، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود قبر او را زيارتگاه فرشتگان رحمت قرار مي‏دهد، آگاه باشيد هر كس با محبت آل محمد از دنيا رود بر سنت و جماعت اسلام از دنيا رفته، آگاه باشيد هر كس با عداوت آل محمد از دنيا رود روز قيامت در حالي وارد عرصه محشر مي‏شود كه در پيشاني او نوشته شده: مايوس از رحمت خدا، آگاه باشيد هر كس با بغض آل محمد از دنيا برود كافر از دنيا رفته، آگاه باشيد هر كس با عداوت آل محمد از دنيا برود بوي بهشت را نخواهد بوئيد.
 پس براي هر فرد فرد شيعه اشاعه اين حديث از كتابهاى مهم خود آنها و ياد دادن آن به بچه هايمان ضرورت دارد.