9- نفرین مادر
445 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

در قرآن کریم آیات زیاد در باره والدین و کیفیت رفتار و برخورد و اطاعت و دعا برای  آنها نازل گردیده و دستور می دهد حتی کوچکترین حرف زننده  با آنها نزنیم ( ولا تقل لهما اف و قولوا قولا کریما)به پدر و مادر کلمه (اف) هم نگوئید و با کلمات و گفتار کریمانه و مودبانه  با آنها روبرو شویم امام صادق علیه السلام می فرماید اگر در زبان عرب کلمه  سبکتر از (اف )پیدا می شد خداوند از آن هم نهی می کرد نسبت به والدین گفته نشود.

در روایات فراوان نیز  در این مورد سفارشها و دستورهای زیاد وارد

 شده است که چگونه با پدر و مادر زندگی کنیم و دعای خیر آنهارا بدرقه راه زندگیمان قرار دهیم و از نارضایتی و نفرین آنها بپرهیزیم و رضایت آنهارا به خود جلب کنیم می فرماید ( دعای چند گروه مستجاب نمی شود یکی هم عاق والدین است و فرمود بوی بهشت از پانصد سال راه استشمام می شود عاق والدین حتی بوی بهشت را هم درک نخواهد کرد ) و اخبار زیاد در این زمینه .

حال به جریانی در این مورد توجه بفرمائید.

در کتاب شریف "سفینة البحار" نوشته مرحوم حاج شیخ عباس قمی، از امام باقر(ع) روایت است که در بنی اسرائیل عابدی بود بنام جریح، که در صومعه خویش به عبادت مشغول بود. روزی مادرش در حالی که وی به نماز اشتغال داشت،

وی را بخواند، و او مادر را پاسخ نداد ـ (دربعضی روایات آمده که اگر جریح فقیه می بود می دانست که قطع نماز نافله و پاسخ مادر از

نماز افضل بود) ـ مادر برگشت، و بار دوم آمد و او را صدا زد، و باز پاسخ نداد، تا سه بار. در اینبار مادر وی را نفرین کرد و گفت: از خدای بنی اسرائیل می خواهم که تو را به خود واگذارد و یاریت نکند.

روز بعد زن بدکاره ای به کنار صومعه او آمده و فرزندی را که در رحم داشت در آنجا وضع حمل کرد، و ادعا کرد که فرزند از آن جریح ست. در میان بنی اسرائیل شایع شد که آن کس که مردمان را از زنا نهی می نمود خود مرتکب زنا گشته است! حاکم دستور داد وی را بدار کشند، مادر بر سر و روی زنان به پای چوبه دار آمد. جریح گفت ساکت باش که این نتیجه همان نفرین تو است. مردمان چون شنیدند گفتند: ما از کجا بدانیم که این تهمت و این نسبت دروغ است؟ جریج گفت: کودک را حاضر کنید. چون کودک بیاوردند، از او پرسیدند: پدرت کیست؟ وی به زبان آمد و گفت: فلان چوپان پدر من است، و بدین گونه خداوند بر اثر توبه جریح وی را نجات داد، و جریح سوگند یاد کرد که از این پس از خدمت مادر جدا نگردد.

عزیزان سعی کنیم دعای والدین را پشت سر خود قرار دهیم نه نفرینشان را .

من در این مضوع کتاب مفصلی بنام ( والدین دو فرشته جهان آفرینش ) نوشته ام و در آنجا وظایف اولاد برای والدین و وظایف پدر و مادر در مورد اولاد را مشروحا توضیح داده ام طالبین به آن مراجعه نمایند.