4 - یک سوال مهم و پاسخ آن *
143 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


                                             یک سوال مهم و پاسخ آن


آیاتی در  قرآن کریم اعلام می دارد هیچ دینی غیر از اسلام پذیرفته نیست (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا) *(و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه) و امثال این آیات حال یک سوالی پیش می آید آیا قوانین دین اسلام چقدر جامعیت دارد که دنیا را تا روز قیامت اداره کند و پیغمبر اسلام (ص) و جانشینان دوازده گانه او دارای چه اندازه علم و دانش هستند که با این اختراعات و صنایع سرسام آور روزانه تا دامنه رستاخیز کشوری به مساحت کره زمین را مدیریت نمایند.

جواب** اولا قوانین اسلام طوری تنظیم گردیده که هیچکدام از آنها قابل تغییر نیست مثلا تجاوز به حقوق و یا ناموس دیگران حرام است برعکس آن را هیچ عاقلی تصویب نمی کند به کسی ظلم نکن تعویضش ظلم بکن را کسی قبول نمی کند تا آخر.

و ثانیا** علوم آنها لدنی و از سوی خداوند به آنها افاضه می شود نیاز روزانه را هر شب و سالیانه را شب قدر اعلام و الهام می نماید وروایات فراوان داریم که اوضاع عالم تاروز رستاخیز در برابر آنها مانند یک سینی در جلوی ماست آنگونه که ما به همه جهات  سینی اشراف داریم رسول خدا(ص) و حجج الهی همانگونه به تمام زمانها و مکانها تا قیامت اشراف دارند  مطلعند چنان که پیشگوئیها ی شگفت آور آنها مثبت این ادعاست اگر به کتابهای معتبر رجوع شود حقیقت مطلب روشن می شود و بنده در پاسخ این سوال کتابی بنام ( اسلام فراتر از زمان) در 688 ص وزیری نوشته و چاپ کرده و در دسترس علاقمندان قرار داده ام طالبین تفصیل به آن مراجعه کنند.

با یک جمله کوتاه ( اذا رکب الحدید علی الحدید قرب البعید) زمانی که آهن به آهن ترکیب داده شد دور ها نزدیک می شود به صنعت و اختراع تمام وسایل حمل و نقل هواپیما و راه آهن و ماشین وکشتی و حتی به عمل جراحی از ششهزار کیلو متری هم  اشاره کرده در زمانی که ازین مسائل کوچکترین خبری نبود.

در فراز دیگر فرمود (یاتی علی الناس زمان یسمع من فی المشرق صوت من بالمغرب و یراه) می آید زمانی بر مردم می شنود آنکه در مشرق است صدای مغربیهارا و می بیند اورا نیم سطر است اما به تمام پیشرفتهای علوم درباره رسانه ها و غیره ازقبیل رادیو تلویزیون و تلفن عکس دار و ماهواره و . و . را خبر داده و بیان نموده است .

یا راجع به اماکن و اشخاص و جت های بمب افکن و هزاران جریانات دیگر پیشگوئی نموده اند که عقل متحیر و زبان عاجز  از بیان  آنست .

نتیجه اینکه این دین اسلام و رهبران معصوم آن شایستگی مدیریت جهان را تا روز قیامت دارند و قدرت اداره کشوری به مساحت کره زمین را دارا می باشند.