2 - ارزش علم و دانش در اسلام و قرآن
331 بازدید
موضوع: علوم قرآنی

                                        

                                              ارزش علم و دانش در اسلام و قرآن

 
    3 -  ارزش علم و دانش از نظر اسلام و قرآن  ×××
 
 ميدانيم كه در سوره آل عمران آيه 169 ببعد در باره شهداء و بيان مقام آنها امتيازات بالائي را نسبت به ديگر افراد و اقشار جامعه اعلام نموده است.
  و لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله‏أمواتا بل أحياءعند ربهم يرزقون آل عمران : 169
 فرحين بما اتاهم‏الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من‏خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون آل عمران : 170
  يستبشرون بنعمة من الله و فضل و أن‏الله لايضيع أجر المؤمنين آل عمران : 171
 اين كه شهداء هميشه زنده اند و در پيشگاه خداوند مرزوقند و هميشه شاد و خرم و برايشان اندوه و غمي وجود ندارد و از نعمت ها و فضل پروردگار برخوردارند .
 روايات فراوان نيز در اين مورد آمده  و امتيازات شهداء را برساير اشخاص  و اقشار مردم بيان نموده است كه همه را كم و بيش شنيده ايم.
 ولي وقتي كه در مقام بيان علم و علماء و دانشمندان مي آيد، مقام آنان را از شهداء و اقشار ديگر جامعه، بالاتر شمرده است زيرا با نوشته‏ها و تأليفات علماء مردم حقيقت و ارزش اسلام را شناخته و باتبليغات آنان، دين پايدار مانده و حتى خود شهداى جليل القدر نيز با تعليمات علماء عقيده زوال ناپذير را به دست آورده و با جان و دل و عشق و علاقه، در راه خدا به شهادت، مى‏رسند خداوند در جات عالى آنان را متعالى نمايد.
 به چند آيه درباره علماء توجه نمائيد.
 1 - أمن هو قانت آناءاللّيل ساجدا و قائما يحذر الاخرة و يرجوا رحمة ربه قل هل يستوى الذين‏يعلمون و الذين لايعلمون انما يتذكر أولوا الالباب زمر : 9 )آيا چنين كسى با ارزش است( يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت مى‏ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است؟! بگو: »آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند يكسانند؟! تنها خردمندان متذكّر مى‏شوند!«
 2 -  و من النّاس و الدواب والانعام‏مختلف ألوانه كذلك انّما يخشى الله من عباده العلماء انّ اللّه عزيز غفور فاطر : 28 و از انسانها و جنبندگان و چهارپايان انواعى با رنگهاى مختلف، )آرى( حقيقت چنين است: از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى‏ترسند؛ خداوند عزيز و غفور است!
 3 -  ياايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجلس فافسحوا يفسح الله لكم و اذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله‏الذين امنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات‏و الله بما تعملون خبير مجادله : 11 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه به شما گفته شود: »مجلس را وسعت بخشيد )و به تازه‏واردها جا دهيد(«، وسعت بخشيد، خداوند )بهشت را( براى شما وسعت مى‏بخشد؛ و هنگامى كه گفته شود: »برخيزيد«، برخيزيد؛ اگر چنين كنيد، خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى‏بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است!.
  و آيات ديگر در اين موضوع .
 از نظر روايات هم احاديث فراوان در بيان ارزش علم و علماء از بزرگان دين، به دست ما رسيده است، مانند اطلبوالعلم من المهد الى اللّحد زگهواره تا گور دانش بجوي و اطلبوالعلم ولو بالصّين علم را بجوئيد اگرچه در چين باشد و نگاه كردن به صورت حتى به ساختمان علماء و نفس كشيدن آنها، عبادت نوشته مي شود.
  انّ اللّه يحبّ بغاةالعلم خداوند مراكز علم را دوست مى‏دارد و در نهايت روايتي از رسول خدا صلي الله عليه و آله با جمله كوتاه ولي با يك دنيا معنا و فضيلت علم و علما را اين گونه بيان مي كند  ) مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء( و مداد )و مركّب و نوشته‏هاى( علماء، از خون شهداء افضل است .
 شهدائي كه داراي مقامات ممتاز و درجات بالا و فوق تصور هستند در مقايسه با علما و دانشمندان مي بينيم اصلا قابل مقايسه نيستند مخصوصا علماء هم جزء شهداء باشند. كه نور على نور است .
 با توجه به اوضاع جوامع بشرى و حل خيلى از مشكلات زندگى  و رفاه و آسايش آنان ، و تمام تغييرات مثبت روز افزون و مورد رضاى خداوند عالم، همگى از نتايج دانش دانشمندان و زحمات طاقت فرساى آنان مى باشد.
 مانند مسائل محيّر العقول انسانها از قبيل پزشكى و انجام اعمال خدا پسندانه و مسافرتى و اكل و شرب و غير ذالك، عموما از اثرات علم و دانش است. 
 بطور خلاصه وقتى پيامبر بزرگوار اسلام با يك عبارت كوتاه و پرمعنى مى‏فرمايد: »طلب العلم فريضة على كلّ مسلم« طلب علم و دانش به تمام مسلمانها، واجب است، خود مى‏داند اهميت و ارزش علم چيست و چرا بايد مسلمانها، داراى علم و صاحب دانش باشند.
 پس اي عزيزان  نبايد در به دست آوردن اين مقام و فضيلت، از صرف عمر و تحمل زحمات، مضايقه كرده و كوتاهي ‏نمود كه سعادت دنيا و آخرت ما در آنست.