686 - فرازهائى از اعجاز علمى قرآن‏
11 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 فرازهائی از اعجاز علمی قرآن

1- وحدت هستی

جدیدترین نظریه علمی ثابت کرده است که زمین جزیی از منظومه شمسی بوده و به مرور زمان از آن جدا شده، به سردی گراییده و قابلیت زندگی را پیدا کرده است. برای صحت این نظریه به وجود آتش فشان ها در بطن زمین و زمین لرزه ها در اثر این آتش فشان ها اشاره می کنند.

این نظریه علمی جدید آنچه را که در قرآن بدان اشاره شده است تأیید می کند:

أَ وَ لَمْ یرَ الَّذِینَ کفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کلَّ شَی ءٍ حَی أَ فَلا یؤْمِنُونَ ( - انبیاء: 30.) (آیا ندیدند کسانی که کافر شدند، هر آینه بود آسمانها و زمین خشک و بهم چسپیده، ما گشادیم آنرا و زنده گردانیدیم از آب همه چیز را، آیا ایمان نمی آورند؟).

استاد طباره می گوید: این یکی از معجزات علمی قرآن است که علم جدید آنرا تأیید می کند. علم ثابت کرده است که این هستی یک کتله متصل با هم بوده و به مرور زمان تقسیم شده است. منظومه شمسی ما در نتیجه همین انقسامات بمیان آمده است. بخش دوم از آیه (وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کلَّ شَی ءٍ حَی.. .) آشکارترین اشاره به تأیید حقیقت علمی است که دانشمندان راز آنرا کشف کرده اند. بیشترین کاووشهای کیمیاوی به آب ضرورت دارد و آب عنصر اساسی ادامه زندگی در هستی و نباتات است. 1 رتق بمعنای با هم متصل و یک جا. 2 فتق جدایی میان دو چیز. دیگر این که؛ این آیه نشان می دهد که خالق و ایجادگر این هستی، آنرا بگونه ای ساخته است که برای مخلوقاتش قابل زندگی باشد. اگر درجه حرارت زیاده از حد پائین بود درجه اکسیژن در آن بسیار زیاد می شود، وقتی آب جامد شود حرارت زیادی از آن بیرون رانده می شود و زیر آبرا برای زندگی حیوانات آبی مساعد می سازد. و عجیب ترین حکمت قرآنی این است که، با کلمات بسیار سنجیده راز زندگی را بیان می دارد.

2- پیدایش هستی:

دانشمند فضایی (جینز) می گوید: اولین ماده هستی بشکل گازهائی بوده اند که در فضا بطور منظم وجود داشتند و مجموعه کهکهشانها از تراکم وتجمع این گاز ها پدید آمده اند. دانشمند دیگری بنام (جامو) می گوید: هستی در وهله اول پیدایشش پر از گازهائی بوده که بطور منظم در فضا توزیع شده بودند و از آنجا کار تکوین آغاز یافته است.

این نظریه ای است که قرآن کریم آنرا تأیید می کند. اگر نص قرآنی در رابطه موجود نمی بود شاید اکثر ما این فرضیه علمی را نادرست می پنداشتیم و یا به آن بدیده شک می نگریستیم.:

ثُمَّ اسْتَوی إِلَی السَّماءِ وَ هِی دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کرْهاً قالَتا أَتَینا طائِعِینَ ( فصلت: 11.. ).

 (سپس به آفرینش آسمان پرداخت، درحالی که به صورت دود بود، و به آن زمین دستور داد «به وجود آئید (وشکل بگیرید) خواه از روی اطاعت و خواه از روی اکراه آنها گفتند ما از روی طاعت می آئیم (و شکل می گیریم).

دراین آیه کریمه، مصدر پیدایش و خلقت این هستی را دود (دخان) معرفی کرده است. دود چیزی است که عربها از اشیاء ملموس آنرا درک می کردند که در حقیقت همان گاز است. آیا چهارده قرن قبل در مقدور یک شخص که خواندن و نگاشتن نمی دانست، بود که این کشف علمی قرن بیستم را بداند، آنهم در زمانی که مردم از هستی و اسرار آن چیزی نمی دانستند؟!

3- تجزیه ء اتم:

تا آخر قرن نوزدهم اعتقاد براین بود که کوچکترین ماده هستی اتم است که در یکی از عناصر وجود دارد و اتم غیر قابل تجزیه است، این نظریه چندین قرن وجود داشت و در چندین دهه گذشته دانشمندان توجه بیشترشان بر اتم بود تا این که موفق به تجزیه آن شدند و پی بردند که اتم دارای اجزاء پروتون، نیترون و الکترون است. بواسطه این تجزیه موفق به ساختن بمب اتم و بمب های هیدوژنی شدند. به این قول پرودگار دانا و توانا توجه کنید:

وَ قالَ الَّذِینَ کفَرُوا لا تَأْتِینَا السَّاعَةُ قُلْ بَلی وَ رَبِّی لَتَأْتِینَّکمْ عالِمِ الْغَیبِ لا یعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِک وَ لا أَکبَرُ إِلَّا فِی کتابٍ مُبِینٍ (3) ( سباء: 3

به اندازه سنگینی ذرّه ای در آسمان ها و زمین، از علم او دور نخواهد ماند، نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن مگر این که در کتابی آشکار ثبت است (کلمه أصغر (کوچکتر از ذره) در قرآن کریم اشاره به همین امکان تجزیه اتم است.

و آیه (و لا فی السماوات) بیانگر اینست که خواص اتم در زمین همان خواص اتم در موجودات فضائی مثل آفتاب، ستاره ها و سیاره هاست.

آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواص اتم را خوانده و برای تجزیه آن در زمین و آسمان تلاش کرده بود؟! این بزرگترین معجزه علمی قرآن و دلیل آشکار است بر اینکه این کتاب وحی الهی است

4- کمبود اکسیژن:

از زمانی که عمل و توانائی پرواز برای بشر فراهم آمد، دانشمندان به یک پدیده ای طییعی پی بردند که عبارت از کمبود اکسیژن در طبقات بالای فضاست. وقتی انسان به بالا می رود و در فضا قرار می گیرد این امر را درک می کند و احساس نفس تنگی می نماید و هرچه بالاتر رود احساس خفقان می کند تا حدی که دیگر زندگی بدون اکسیژن غیر ممکن می گردد. از همین رو خدمه های پرواز به مسافرین می آموزند که که هرگاه هواپیما به ارتفاع بیش از 35 هزار قدم بلند شود از دستگاه اکسیژن های مصنوعی بالای سرشان استفاده کنند.

قرآن کریم در چهارده قرن قبل و قبل از کشف برنامه پرواز، به این امر اشاره کرده است:

فَمَنْ یرِدِ اللَّهُ أَنْ یهْدِیهُ یشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یرِدْ أَنْ یضِلَّهُ یجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقاً حَرَجاً کأَنَّما یصَّعَّدُ فِی السَّماءِ.. . ( (1)- سوره انعام:- 125.

 آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای (پذیرش) اسلام گشاده می سازد و آن کس را که

 (بخاطر اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد سینه اش را آنچنان تنگ می سازد که گویا می خواهد به آسمان بالا برود،

در گذشته متقدّمین این آیه را مطابق فهم خود و زمان خود تفسیر می کردند و می گفتند: یعنی همانند کسی که تلاش می کند تا به آسمان برود، ولی نمی تواند. یا این که؛ کسی برای کاری تلاش کند که محال است. علم جدید آمد و معجزه علمی قرآن ظاهر شد و یک اتفاق عجیبی را میان آیه قرآن و واقعیت علمی ایجاد کرد. این یک تصدیق دیگری بود درین عصر بر اعجاز قرآن و راستی نبوت محمد صلی الله علیه و آله.

5- دوگانگی یا دوقطبی بودن همه چیز:

قبلًا اعتقاد برین بود که زوجیت (نرو ماده) تنها در میان انسانها و حیوانات وجود دارد. علم جدید آمد و ثابت ساخت که نر و مادگی در نباتات و جمادات و حتی کوچکترین جرم و برق هم وجود دارد، هرچیز جنس مثبت ومنفی دارد و ما همه می دانیم که برق باید دو لین (رشته) یکی برای مثبت و یکی برای منفی داشته باشد.

اتم هم وقتی تجزیه شود در خود پروتون و نیترون دارد و هرکدام ازاینها خواص نر و ماده را دارد. قرآن کریم در چندین آیه به این موضوع اشاره کرده است:

1- وَ مِنْ کلِّ شَی ءٍ خَلَقْنا زَوْجَینِ لَعَلَّکمْ تَذَکرُونَ ( الذاریات: 49.

 (از هر چیز خلق کردیم جفت، تا این که شما پند بگیرید) درینجا کلمه (ومن کلّ شیی ءٍ) دلالت بر عمومیت دارد. یعنی همه چیز.

2- أَ وَ لَمْ یرَوْا إِلَی الْأَرْضِ کمْ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کلِّ زَوْجٍ کرِیمٍ. ( شعراء: 9- 8- 7

آیا آنها به زمین نگاه نکردند: چه اندازه در آن از گیاهان جفت آفریدیم.

درین آیه اشاره به نباتات است.

3- سُبْحانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْواجَ کلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لا یعْلَمُونَ. « ( یس: 32.

» (پاک است ذاتی که آفریده جفتها را همه از آنچه می رویاند زمین و از خود شما و آنچیز های که شما نمی دانید) این آیه کریمه زوجیت را در همه موجودات از انسان، حیوان وآنچه که ما می دانیم و یا نمی دانیم ثابت می سازد. پاک و باعظمت است ذات دانای توانا که برهمه چیز احاطه دارد و همه چیز را برشمرده است. (توضیحاتی در این مورد در فصل «زوجیت گیاهان» خواهد آمد).

6- پرده های جنین:

علم ثابت کرده است که جنین در رحم مادر محاط به سه پرده است، این پرده ها تنها با تشریح دقیق علمی قابل درک می شود، و گرنه با دید چشم تنها می توان یک پرده را مشاهده کرد. این چیزی است که طب امروز به آن پی برده است، ولی قرآن کریم از قبل این امر را تأیید کرده است.. .. یخْلُقُکمْ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِکمُ اللَّهُ رَبُّکمْ لَهُ الْمُلْک.. . « (زمر: 6

 (آفرید شمارا در شکم های مادرانتان آفریدنی بعد از آفریدنی در تاریکی های سه گانه، اینست خدای پروردگارتان که اوراست پادشاهی).

دراین آیه خداوند خبر داده است که جنین در سه پرده پوشیده است که آنهارا بنام ظلمات (تاریک ها) یاد نموده است، چون این پرده ها طوری اند که مانع رسیدن نور و روشنی به جنین می شوند. علم امروزی هم به این حقیقت تأکید دارد.

7- نطفه گذاری در درختان بواسطه باد:

علم ثابت کرده است، باد نطفه های مذکر را به مؤنث در درختان میوه دار منتقل می کند و بدین واسطه درختان بارور می شوند. قرآن کریم بدقت از آن حکایت کرده است:

وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیناکمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِینَ. الحجر: 22.

» (وفرستادیم بادهارا نطفه گذارنده، و فرستادیم از آسمان آب و نوشانیدیم شمارا و نیستید شما که آن (باران) را خزینه کرده باشید)

این یک اخبار دیگرقرآن از حقایق علمی و ثابت است که دلالت بر راستی نبوت می کند. دانشمند مستشرق (اجنیری) استاد دانشگاه آکسفورد در یک قرن قبل می گوید: شتربانان عرب سیزده قرن قبل از اروپایی ها می دانستند که بادها درختان را باردار می سازند. اشاره او بهمین آیه از قرآن کریم است.

8- ژنهای زنده در منی انسان:

طب امروزی کشف کرده است که منی دارای جاندارهای کوچکی است که آنرا ژن می نامند، این ژنها با چشم دیده نمی شوند و باید برای دیدن آنها از میکروسکوب استفاده شود. هر ژن دارای شکلی با سر، گردن و دم است مشابهت به زالو های نوزاد دارد، یا کرم آبی سیاه است که در دهن حیوانات داخل می شود و خون می مکد. این ژنهای زنده با تخمک های زن مخلوط می شوند و حمل صورت می گیرد، وقتی عمل لقاح صورت گرفت دهن رحم بسته می شود و دیگر چیزی به آن راه نمی یابد، و باقیمانده ژنها می میرند. این یک تجزیه و نظریه علمی است.

قرآن کریم دراین رابطه می گوید:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّک الَّذِی خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (سوره علق: 2.

«1» بخوان بنام پروردگارت که آفرید انسان را از علق) (علق) همان شکل کرم یا نوزاد زالو است این معجزه علمی قرآن در وقت نزول آن قابل درک نبود تا این که میکروسکوب کشف شد و این امر دانسته شد

امینی گلستانی