معقل از قاتلان کربلا
10 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

غلام عبیدالله بن زیاد که برایش جاسوسی می کرد و محل اختفای حضرت مسلم بن عقیل را خبر داد!!

از قبیله بنی تمیم و اهل شام (دمشق) بود. در واقعه قیام حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام، آن زمان که پناهگاهش بر عبیدالله بن زیاد، مخفی بود. این جاسوس مخصوص به دستور او 3 هزار درهم گرفت و منافقانه به میان مردم کوفه رفت تا مکان مسلم را پیدا کند.

او در کوفه وارد مسجد جامع شهر شد، مردی را دید که پشت ستون مسجد بسیار نماز می خواند، از آن جا که می دانست شیعیان علی علیه السلام، نماز زیاد می خوانند، احتمال داد که او از دوستان آنهاست. و او مسلم بن عوسجه اسدی بود و معقل شنیده بود که برای حسین بن علی علیه السلام، بیعت می گیرد. او به طرز منافقانه ای، خود را شیعه و دوستدار اهل بیت پیغمبر و مسلم بن عقیل، نشان داد و گفت: من از قبیله ذی الکلاع هستم و این پول را آورده ام و می خواهم به خدمت آن مردی ببرم که شنیده ام به کوفه آمده و برای پسر دختر پیغمبر بیعت می گیرد یعنی (حضرت مسلم)، تا آن را برای شیعیان و برای تجهیزات جنگی در مقابله با دشمن مصرف کند و مسلم بن عوسجه پس از اینکه پیمان های سخت و محکم و تعهد از او گرفت، به خیال اینکه او راست می گوید، او را به مخفیگاه مسلم که در خانه هانی بن عروه، بود، برد. معقل تا چندین روز، به خانه مسلم رفت و آمد کرد، و پنهانی هر روز گزارش های کار و حضرت مسلم را به عبیدالله ابن زیاد رساند. و ابن زیاد از اوضاع آنها باخبر شد!! جاسوسی این غلام، به شهادت و دستگیری مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، منجر شد.

منابع:

1- مقتل الحسین: مقرم

2- نفس المهموم

3- موسوعه الامام الحسین به نقل از ارشاد، مقاتل الطالبین

4- مناقب ابن شهرآشوب