هانی بن حیوه وادعی از قاتلان کربلا
10 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

هانی بن حیوه وادعی: مردی خبیث در کوفه: او سال 61 هـ قمری، در واقعه نهضت امام حسین علیه السلام، به دستور عبیدالله بن زیاد (والی کوفه)، پس از شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه، دو نفر از یاران حسین بن علی علیه السلام، سرهای مقدس آنها را از کوفه به دمشق (شام) برد و آنها را از دروازه شام آویزان کرد.

منابع:

 1- ترجمه ارشاد: رسولی محلاتی

2- ترجمه لهوف: فهری

3- موسوعةالامام الحسین علیه السلام به نقل از چند منبع دیگر

4- نفس المهموم

امینی گلستانی