اسود بن خالد اودی [ازدی] از قاتلان کربلا
13 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

از جنایتکاران لشگر کوفه و عمربن سعد در کربلا!

از قبیله «بنی اود» بود و نامش را «اسود اوسی» نیز گویند.

روز عاشورا سال 61 هـ.ق بعد از این که کوفیان، حسین بن علی علیه السلام را به شهادت رساندند. جهت غارت لباس های او، به جسد مقدسش رو آوردند، در آن موقع، «اسود بن خالد» ملعون نعلین آن حضرت را ربود.

منابع:

1- نفس المهموم

2- ابصار العین

3- موسوعة الامام الحسین به نقل از: ترجمه لهوف فهری، بحارالانوار مجلسی، عوالم بحرانی، اسرارالشهادة دربندی، و منابع دیگر.

4- ناسخ التواریخ

امینی گلستانی