569 - انسان در روز قیامت چگونه زنده می شود
14 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                                           انسان در روز قیامت چگونه زنده می شود؟

                                                               پرسش و پاسخ

قرآن مجید در آیات زیادی، چگونگی زنده شدن انسان در روز قیامت را بیان کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 1 - در آیه 68 سوره زمر می فرماید: (وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّموتِ وَ مَنْ فِی الأَرْضِ إلاّ مَنْ شآءَ اللّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیه أُخْرَی فَإِذاهُمْ قِیامٌ ینْظُرُونَ)؛ و در «صور» دمیده می شود، پس همه کسانی که در آسمان ها و زمینند می میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد، سپس بار دیگر در «صور» دمیده می شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار [حساب و جزا] هستند.

از این آیه و آیات دیگر استفاده می شود که برای مردن و زنده شدن انسان ها، دوبار در «صور» (شیپور)، دمیده می شود: یک بار در پایان دنیا که همه خلایق می میرند و بار دیگر در آستانه رستاخیز که همه مردگان به نواختن آن زنده می شوند.

 2 - قرآن کریم می فرماید: (کَما بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ)[[ اعراف، آیه 29.]؛ [بدانید] همان گونه که در آغاز شما را آفرید [بار دیگر در رستاخیز]باز می گردید.

شخصی از پیامبراکرم(ص) پرسید: (مَنْ یحیی العِظمَ وَ هِی رَمیم)[ یس، آیه 78.

؛ چه کسی این استخوان ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟! خدای متعال به پیامبر فرمود: بگو: همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست؛ … آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید، نمی تواند همانند آنان[ انسان های خاک شده] را بیافریند؟! آری[ می تواند]، و او آفریدگار داناست[ [یس، آیه 79 ـ 81 3 - چنان که در آیه 27 سوره روم می فرماید: (وَ هُوَ الَّذی یبدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یعیدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَیهِ وَ لَهُ الْمَثَل الأَعْلی فی السَّمـوتِ وَ الأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ)؛او کسی است که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند و این کار برای او آسانتر می باشد.

 4 - قرآن کریم می فرماید: همان گونه که گیاهان از زمین های مرده، پس از نزول باران حیات بخش به حرکت در می آیند، مردگان نیز در قیامت زنده می شوند؛ چنان که در آیه 5 و 6 سوره حج می فرماید: زمین را [در فصل زمستان]خشک و مرده می بینی، امّا هنگامی که آب باران بر آن فرو می فرستیم، به حرکت در می آید و می روید و از هر نوع گیاهان زیبا می رویاند. این به خاطر آن است که [بدانید] خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست. و در آیه 19 سوره روم می فرماید: (یخْرِجُ الْحَی مِنَ الْمَیتِ وَ یخْرِجُ المَیتَ مِنَ الحَی وَ یحْیی الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ کَذلِکَ تُخْرَجُونَ)؛ او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و به همین گونه روز قیامت[ از گورها] بیرون آورده می شوید. در آیه 9 از سوره فاطر نیز می فرماید: خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت در آورد؛ سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن، زمین را پس از مردنش زنده می کنیم، رستاخیز نیز همین گونه است.

 5 - خداوند متعال در قرآن مجید ـ چنان که قبلا گذشت ـ صحنه های واقعی از چگونگی زنده شدن مردگان را برای ما بیان کرده است؛ مانند: زنده شدن مرغ های چهارگانه برای حضرت ابراهیم(ع) و داستان «عزیر» پیامبر که در آیات 259 و 260 سوره بقره آمده است.[ر.ک: ناصر مکارم شیرازی همکاران، پیام قرآن، ج 6، ص 52 ـ 74 و ج 5، ص 143 ـ 223.

امینی گلستانی