567 -آیا در قرآن کریم، درباره زمان برپایى قیامت آیه اى آمده است؟
22 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


آیا در قرآن کریم، درباره زمان برپایى قیامت آیه اى آمده است؟ و اگر نیامده علت آن چیست؟

خداوند متعال مى فرماید: (یسْـَلُونَکَ عَنِ السَّاعَهِ أَیانَ مُرْسَـئـهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لاَ یجَلِّیهَا لِوَقْتِهَآ إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمَـوَ تِ وَالأَْرْضِ لاَ تَأْتِیکُمْ إِلاَّ بَغْتَهً یسْـَلُونَکَ کَأَنَّکَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَـکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یعْلَمُونَ)[اعراف، آیه 187.]؛ از تو درباره قیامت مى پرسند[ که] وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم آن، تنها نزد پروردگار من است. جز او [هیچ کس]آن را به موقع خود آشکار نمى گرداند. [این حادثه] بر آسمان ها و زمین گران است، جز ناگهان به شما نمى رسد»[ باز] از تو مى پرسند گویا تو از[ زمان وقوع] آن آگاهى بگو: «علم آن، تنها نزد خداست»، ولى بیشتر مردم نمى دانند.
همان گونه که از آیه مذکور برمى آید، زمان و موقع دقیق برپایى روز قیامت را کسى جز خداوند متعال نمى داند و عدم آگاهى از وقوع رستاخیز به ضمیمه ناگهانى بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن سبب مى شود، که هیچ گاه مردم، قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند، به این ترتیب خود را براى نجات در آن آماده سازند و این عدم آگاهى، اثر مثبت و روشنى در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیت ها و پرهیز از گناه خواهد داشت.[براى آگاهى بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ج 7، ص 42 ـ 43؛ ج 25، ص 287 ـ 294؛ ج 26، ص 170 ـ 200.]
لذا خداوند متعال، مى فرماید: (وَ مَا یدْرِیکَ لَعَلَّ السَّاعَهَ تَکُونُ قَرِیبًا)[احزاب، آیه 63.]؛ چه مى دانى شاید قیامت نزدیک باشد. بنابراین براى استقبال قیامت باید همیشه آماده بود.
علت دیگرِ ندانستنِ زمان قیامت این است که اگر مشخص مى بود، افرادى که در آستانه قیامت متولد مى شوند اضطرابى دارند که با جاى امتحان بودن دنیا مناسبت نداشت.