سوالات ابن سکیت به دستور متوکل از امام هادی علیه السلام
7 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

یک روز متوکل به ابن سکیت گفت: از امام هادی علیه السلام این مسائل را سؤال کن.

1- چرا خداوند موسی را با عصا مبعوث کرد؟

2- چرا عیسی را با معجزه شفا دادن مرض برص و زنده کردن مردگان مبعوث نمود؟

3- و چرا حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) را با قرآن و شمشیر مبعوث نمود؟

امام علیه السلام در پاسخ فرمود: معجزه موسی از این جهت عصا و ید بیضاء بود که غالب مردمان زمانش اهل سحر و جادو بودند و او برای اثبات حقانیت خویش و مکتبش چیزی را داشت که بر آنها غالب بود. عیسی نیز مردم زمانش اهل طب و طبابت بودند خداوند تبارک و تعالی قدرت شفا دادن بیماران و زنده کردن مردگان را به او داد تا بر اطباء غالب آید.

و پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله را با قرآن و شمشیر مبعوث کرد زیرا که اکثر اهل زمانش اهل شعر و شمشیر بودند و به این گونه حجت را بر آنها تمام کرد و بر ایشان پیروز شد. ( بحار، ج 50، ص 164-