455 - آسمان های هفتکانه
16 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 آسمان های هفتکانه

آیات و روایاتی که در مورد آسمانهای هفتگانه وارد شده اند بسیار زیادند به طوری که اگر روایات مربوط به آن یکجا جمع شوند کتابی حجیم را تشکیل می دهند. تفسیر این گونه آیات و روایات نیز کار آسانی نیست و اکثر مفسّرین از تفسیر شایستۀاین گونه آیات و روایات فرومانده اند.

با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشانها از نظر علمی وجود دارد؛ نمیتوان دربارۀمعنای هفت آسمان در قرآن نظر قطعی داد و چند نظریه به صورت احتمال و گمان مطرح میشود. امّا نباید از این نکته غافل شویم که هدف قرآن هدایت معنوی و تربیتی بشر است و اشارۀقرآن به مواردی از قبیل هفت آسمان و زمین، حرکت خورشید و زمین و. . . علاوه بر حقانیت آنها، نشان از قدرت لایزال او و هموار نمودن راه خداشناسی و آماده کردن زمینۀتفکر و تدبر در آفرینش است. همچنین بعضی از مطالب علمی قرآن نیازمند به به گذشت زمان و اثبات علم تجربی می باشد اگر علوم در مسائل علمی قرآنی نظریه ای نداد، دلیل بر باطل بودن نظریۀقرآن نیست بلکه هنوز زمان فهم دقیق آن نرسیده است.

در قرآن کریم، هفت مورد به صراحت[ بقره، 29؛ اسراء، 44؛ مؤمنون، 86؛ فصلت، 12-

 و دو مورد به کنایه[ ملک، 3؛ نوح، 15-

سخن از آسمانهای هفتگانه و در یک مورد نیز ظاهراً سخن از زمینهای هفتگانه آمده است[ طلاق، 12«اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ» «خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را، فرمان او پیوسته در میان آنها فرود میآید».

کلمه «سماء» و مشتقات آن در قرآن کریم سیصد و ده بار آمده که در دو مفهوم بکار رفته است:

الف. آسمان مادی ب. آسمان به معنای معنوی یا مجرد.

کلمه سبع (هفت) در عربی به دو صورت به کار میرود.

الف. هفت به معنای عدد مشخص و معین که در ریاضیات به کار میرود.

ب. هفت به معنای نماد کثرت؛ چرا که گاهی در عرب کلمه «هفت» به کار میرود و معنای کنائی آن (تعداد زیاد و کثیر) مراد است.

البته مفسرین و دانشمندان - در این مورد مطالب زیادی داشته اند که محل گنجایش اوردن آنهارا ندارد

 کیفیت طبقات هفتگانۀآسمان ها و زمین ها و ارتباط آنها با یکدیگ

 در #روایت است حسین بن خالد گوید: به #امام_رضا (ع عرض کرد م آیه «والسماء ذات الحبک» چیست؟ فرمود: آسمان به زمین بسته شده است، در اینجا امام انگشت های مبارکش را داخل هم به طور مشبک قرار داد. راوی می گوید: عرض کردم چگونه آسمان به زمین بسته شده است؟ در حالی که خدای تعالی می فرماید: «رفع السموات بغیر عمد ترونها» خداوند آسمان را بدون پایه و ستون نگه داشته است. امام فرمود: سبحان الله! مگر خداوند نمیفرماید: «بغیر عمد ترونها» یعنی بدون پایه و ستونی که آن را ببینید؟ عرض کردم بلی، فرمود: پس پایه هست ولی شما آن را نمیبینید. عرض کردم فدایت شوم، پس مطلب چگونه است؟ امام دست چپش را باز کرد و دست راست را بر روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیا و آسمان دنیاست که بالای آن گنبد است، زمین دوم روی آسمان دنیاست، روی آسمان دوم گنبد است، زمین سوم روی آسمان دوم است، روی آسمان سوم گنبد است و مطلب همچنین است تا زمین هفتم که روی آسمان ششم است و روی آسمان هفتم گنبد است، عرش رحمان روی آسمان هفتم است، و این است معنای قول خدا «خلق سبع سموات و من الارض مثلهنّ ینتزّل الامر بینهنّ» و صاحب امر عبارت از نبی(ص) و وصی بعد از او، یعنی علی (ع) میباشد و او بر روی زمین است و امر از بالای آسمان و بین آسمان ها و زمین ها به او نازل می شود. عرض کردم زیر پای ما جز یک زمین چیزی نیست؟فرمود: زیر پای ما جز یک زمین نیست، آن شش زمین بالای ما میباشد.

 نام آسمانها از مولای متقیان امیرمومنان علیه السلام

 حسین بن علی علیه السّلام فرمود:

امیرالمومنین علیه السّلام در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل شام در برابرش به پاخواست و پرسش هائی از آن حضرت نمود و از آن جمله این بود که عرض کردیا امیر المؤمنین مرا از رنگ های آسمان ها و نام هایشان خبر ده حضرت به او فرمود: آسمان دنیا نامش رفیع است و از آب و دود آفریده شده است و آسمان دوم نامش قیدوم است که برنگ مس است و آسمان سوم نامش ماروم است که به رنگ برنج است و آسمان چهارم نامش ارقلون و برنگ نقره است و آسمان پنجم نامش هیضمون (هیفون) و به رنگ طلا است و آسمان ششم نامش عروس است و آن یاقوت سبزی است و آسمان هفتم نامش عجما است و دری است سفید حدیث طولانی است مورد نیاز از آن را نقل کردیم. (منبع: الخصال / ترجمه فهری، ج ۲، ص: ۳۸۵ ).

عزیزان در یاد داشتهای قبل مشروحا به عرض رسید این همه میلیونها کهکشان و میلیاردها ستاره - همگی در آسمان اول هستند وما ببروی چند تای آنها کاوش و تحقیق میکنیم ولی بالاتر از آن را خالقش می داند و بس. گفتارها زیاد و آوردن آنها مشکل.

منبع آیات قرآن کریم و کتابها و مقالات فراوان دیگر.