447 - آیا اسلام آخرین ادیان است
36 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

                            آیا  اسلام  آخرین ادیان و محمد آخرین پیامبران است

در شماره های قبلی مشروحا  بیان  کردیم که دین (اسلام)  از آدم تا انقراض عالم . یکیست ولی در شریعت  متفاوت هستند
آیات -  ان الدین عند الله الاسلام.(آل عمران/19) البته دین درنزد خدا فقط اسلام است .
2-فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام.(انعام/125). پس هرکه را خدا بخواهد هدایت نماید . سینه اورا آماده پذیرش اسلام می کند.
3-و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین.(آل عمران/85) هرکس جز اسلام دینی را انتخاب نماید از او پذیرفته نخواهد شد  و او در آخرت از خسارت دیده گان است .
آیه 40 سوره احزاب (ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شئی علیما) خداوند در این آیه صریحا دو لقب برای پیامبر اسلام قید فرموده اند یکی رسول ودیگری خاتم النبیین لقب دوم مورد بحث ماست این لقب از دو واژه تشکیل شده است خاتم بمعنای پایان دهنده  ونبی یعنی خبر دهنده  که خود ازدو بخش پیام وآورنده تشکیل میشود معنای دقیق این لقب عبارت است ازپایان دهنده پیامبران(چه پیام وچه آورنده پیام) ویا مهر پایان برپیام وآورنده پیام . پس منظور ازپیام همان دین است والا انبیاء که پیامی جز دین خدا همراه ندارند.پس بطور قطع وروشن پیامبر اسلام خاتمه دهنده ادیان وآورندگان آنهاست.
 ممکن است بعضی ها بگویند که خاتم انبیا درست است اما خاتم رسل ویا اولو العزم که نیست .  پاسخ اینستکه منطقیون میان واژه نبی ورسول رابطه عموم وخصوص مطلق قائلند یعنی هر رسولی نبی هست ولی هر نبیئ رسول نیست بنابراین اگر خداوند خاتم الرسل میفرمودند مانع از آمدن نبی نمیشد اما با عنوان خاتم النبیین راه را کامل برروی هر پیام وپیامبری با هر درجه را بست. یا اگر کسی بگوید امری به این مهمی چرا فقط یکبار در قران امده است پاسخ اینستکه در خانه اگر کس است یک حرف بس است کلام خداوند نیاز به تکرار ندارد یکبارهم فرموده باشند بس است وگرنه از موسی 123 بار درقران نام برده شده درحالیکه از محمد دوبار پس موسی مهمتراز محمد است!!  تکرارکردن  هرگز دلیل اثبات نیست - و برای محقق روشن است که علتهای دیگری دارد.
یک ایراد دیگر اینست که سنت الهی تغییر ناپذیر است وادیان همیشه تداوم دارند این درست است اما نه برای ما که دنیا و سرزمین مان پایان پذیر بوده وروزی همه به جهان رستاخیز و سسرزمین دیگر خواهیم رفت وبهترین دلیل آنهم علاوه برآیات مربوط به رستاخیز خاتمیت دین محمد است که درپایان راه قرار دارد والا سنت الهی درمورد ادیان کماکان درکرات دیگر برای موجودات دیگر خواهد بود نه ما اولین بودیم ونه آخرین موجودات خردمند هستی  خواهیم بود.

  ایراد دیگری که گرفته میشود اینستکه پیامبران ازطریق وحی وواسطه پیام رسانیده اند ولی ممکن است پیام بعدی بی واسطه باشد اینهم وارد نیست زیرا  وقتی پیام قطع گردید دیگر پیامی وجودندارد تا بی واسطه یا با واسطه بیاید  چون راه ورود دین ازهرجهت مسدود شده است
واما نکته آخر برخی نیز میگویند دین اسلام کامل نیست اینهم بی ربط است اسلام کاملترین دین خداست واین امر درکلام خدا آمده است علاوه برآن دراسلام همه چیز آمده وکم وکسری ندارد برای چه خداوند دین دیگری بیاورد که امری زائد است واز خداوند بدور است که کار زائد انجام دهد.
ودرپایان اگر کسی مدعی دین جدیدی است او باید از کلام قران کریم حتی باندازه یک کلمه در باره دین جدید ویا رهبری آن صریحادلیل بیاورد کمااینکه در کتب الهی گذشتگان این رویه بعنوان اثبات دین بعدی عمل شده است.
پس دین اسلام تا پایان این منظومه شمسی ما یکیست فقط در متفرقات هر زمان تفاوت دارد. برای روشن شدن به مطالب بعدی توجه و دقت نمائید.
                                                مشترکات ادیان الهی

ادیان الهی ( ابراهیمی ) در خیلی از اصول و مبانی مشترک هستند، زیرا همه آنها منشأ واحدی داشته و به وجود آورنده آنها خداوند است . البته در برخی از مسایل اختلاف دارند که اختلافات به خاطر رشد فکری انسان ها و شرایط زمان و مکان و برخی دیگر به جهت تحریف و آسیب های وارده بر ادیان پیشین است.
تحریف ادیان الهی و برداشت های غیر معقول و منطقی از آنها موجب شده است که تصور شود بین ادیان الهی تقابل وجود دارد، حال آن که ادیان الهی جملگی در یک مسیر هستند و دین بعدی ، کمال دین قبلی است.
در این جا به برخی از نکات و اصول مشترک ادیان الهی اشاره می شود:

                                                 توحید

توحید و اعتقاد به خدای واحد
همة ادیان الهی بر این نکته اشتراک دارند که خدای واحد وجود دارد و او معبود و قابل پرستش است، گرچه در تفسیر صفات ثبوتی و سلبی او بین ادیان الهی موجود اختلاف نظر وجود دارد.
در آیین یهود درباره خداوند آمده است:
۱ - خداوند حاضر و ناظر است.
۲ - خداوند یکتا است.
۳ - خداوند جسم و شبیه کسی نیست.
۴ - خداوند قدیم و ازلی است.
۵ - هیچ کس را جز او نباید عبادت کرد.
۶ - بر همه پیامبران سرور است.       [ عبدالله مبلغی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج۲، ص ۵۹۰ - ۵۹۱
براساس اعتقاد به خداوند، یکی از رسالت حضرت موسی (علیه السلام) برقراری ارتباط مؤمنان با خدا بیان شده است.
 جان ناس می گوید: "بزرگ ترین عملی که موسی انجام داد، برقراری ارتباط بین مؤمنان و خداوند بود . این ارتباط ، بنا به برخی روایات در طور سینا یا در جبل هورب و یا در دهنه خلیج عقبه و یا در جنوب بحرالمیت برقرار شده است".     [عبدالله مبلغی، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج۲، ص

  ۵۹۱۴                                                     خدا در دین مسیح

در دین مسیح نیز به این مطلب توجه شده است که برای جهان یک خالق و آفریننده وجود دارد، گرچه پیروان آن اعتقاد به "تثلیث" دارند، ولی "اصل توحید " از عقاید و باورهای مسلّم آنان است. در این دین مردم به خداشناسی فراخوانده شده اند.
                                                                                    اسلام

اسلام همه پیروان ادیان را به خداپرستی دعوت نموده و "اصل توحید" را یکی از عوامل همگرایی و نقطه اشتراک همه ادیان ابراهیمی دانسته است: "بگو ای اهل کتاب ، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است، که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خداوند یگانه به خدایی نپذیرند". [ آل عمران آیه ۶۴   
این آیه صراحت دارد که اعتقاد به خداوند از باورهای عمومی پیروان همه ادیان است، ولی قرآن فراتر از آن همگان را دعوت می کند که در تفسیر توحید نیز دقت شده و مردم کسی را شریک او قرار ندهند.        [ آیت الله ناصر مکارم شیرازی                                                                                     عقیده به معاد

یکی از نکات اشتراک ادیان الهی معاد باوری است، بدین معنا که در ادیان الهی به این مطلب تصریح شده است که پس از این عالم، جهان دیگر وجود دارد. البته پیروان ادیان در تفسیر و تعریف عالم پس از مرگ و چگونگی شکل گیری قیامت اختلاف دارند. همین طور در پرداختن به مسایل مربوط به قیامت تفاوت وجود دارد. در دین مسیحیت مسایل مربوط به آخرت پر رنگ است، همان گونه که در دین اسلام مسایل مربوط به قیامت بسیار مهم و بدان توجه خاصی شده است؛ ولی در دین یهود ، مسایل مربوط به قیامت کم رنگ می باشد.        [ زین العابدین قربانی، به سوی جهان ابدی، ص ۶۲۰ به بعد
در عین حال در این دین نیز به مسائلی در مورد قیامت برخورد می کنیم.

                                                                                       اعتقاد به نبوت عامه

اعتقاد به " نبوت عامه" از مسایل پذیرفته شده همه ادیان الهی است، یعنی پیامبرانی جهت برقراری عدالت و پیام رسانی خدا مبعوث شده اند. البته پیروان ادیان در نبوت خاصه و در این که تعداد پیامبران چقدر است و کدام یک از آنان اولوالعزم هستند، اختلاف نظر دارند.
در برخی از روایات تعداد پیامبران ۱۲۴ هزار ذکر شده است.          [ بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۱۱، ص۳۰   
 در بعضی دیگر ۸ هزار         [پیام قرآن، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۷، ص ۳۶۰
 که چهار هزار از بنی اسرائیل و چهار هزار از غیر آنها بودند. در قرآن می خوانیم : "و لقد ارسلنا رسولاً من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک؛ [ سوره غافر، آیه ۷۸   
 ما پیش از تو (پیامبر) رسولانی فرستادیم. سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گو کردیم و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم".
اسامی پیامبرانی که در آیات و روایات ذکر شده ، در آیین های یهود و مسیحیت نیز آمده است.
                                                                    مهدویت عامه یا منجی بشریت در آخرالزمان

منجی بشریت در آینده (مهدویت عامه)
همه ادیان الهی در این که مصلح کل خواهد آمد و جهانی را که از ظلم و فساد پر شده ، پر از عدل خواهد نمود، اشتراک دارند، گرچه در این که مصلح جهان کیست، دارای چه ویژگی هایی است ، نام او چیست و منسوب به کدام ملت است، اختلاف نظر دارند.      [ ابراهیم امینی ، دادگستر جهان، ص ۷۶
                                                                     موعود و منجی در آیین یهود

در آیین یهود از شخص موعود سخنی به میان آمده ، گرچه یهودیان در این که موعود کیست، اختلاف نظر دارند، چون یهودیان به حضرت مسیح ایمان نیاورده اند، موعود آن ها (ماشیخ) هنوز ظهور نکرده است، ولی یهودیان اتفاق نظر دارند قیام شخصی در آخر زمان است که کوکب افروز می باشد و روی زمین را به نور خود روشن می گرداند و یهودیان به انتظار او روزگار می گذارند.       [ الملل و النحل، ترجمۀ‌ افضل‌الدین صدر ترکۀ اصفهانی، ج۱، ص ۳۱۲

                                                                             مسیحیت

مسیحیان نیز در انتظار مصلح جهانی هستند و باور دارند که او حضرت مسیح (علیه السلام) است که از آسمان نزول کرده و جهان را پر از عدل خواهد کرد. [آفریده گل محمدی، رسالت جهانی حضرت مهدی، ص ۱۰۹
 در انجیل مرقس آمده است :"پس بیدار باشید، زیرا نمی دانید در چه وقت صاحب خانه می آید، در شام، یا نیمه شب، یا بانگ خروس، یا صبح! مبادا ناگهان آمده، شما را خفته یابد".       [ انجیل مرقس، با اقتباس از رسالت جهانی حضرت مهدی، ص ۱۰۹

                                                                                     اسلام

یکی از مسایل بسیار مهمی که در اسلام بدان پرداخته شده، ظهور مصلح جهانی است. ما شیعیان عقیده داریم که او امام زمان(ع) است که در آیات [ قصص (۲۸) آیه ۵؛«وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»     و روایات [ بحار الانوار، علامه مجلسی، ج ۵۱، ص۶۷ آبه بعد    به او اشاره شده است.
و او جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود، همان گونه که پر از ظلم شده است. [ بحار الانوار، علامه مجلسی، ج ۵۱، ص۲۲۵  
  برخی از اندیشمندان اهل سنت نیز باور دارند که مصلح موعود امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف ) است . ابن ابی الحدید می نویسد: "میان همه فرقه های مسلمان اتفاق قطعی است که عمر دنیا به پایان نمی رسد مگر پس از ظهور مهدی " . ( منتخب الاثر،آیت الله لطف‌الله صافی گلپایگانی ص ۱۱ به بعد
این اشتراکها فیمابین ادیان آسمانی وجود دارد اما در شریعت - با اقتضای زمان هر پیغمبر مرسل و صاحب شریعت . تفاوت هائی وجود دارد .
مثلا در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو رواج داشت . به این مناسبت اعجازش  هم مناسب آن بود که عصا ازدها شود و دست از یقه نورانی در آید .
ودر زمان حضرت عیسی علیه السلام پزشکی رواج داشت اعجازش نیز با آن مناسبت بود مرده را زنده کند و به امراض غیر علاج شفا می داد .
و در زمان رسول خدا صلی اله علیه و آله - فصاحت و بلاغت معمول بود قرآن مجید به عنوان معجزه آن حضرت نازل شد و دعوت نمود که  جن و انس جمع شوند حتی یک سوره مانند آن را بیاورند و نتوانستند .

 نتیجه - دین  و اسلام از آدم تا پایان دنیا واحد و شریعت با اقتضای زمان متفاوت بود.

منابع  در پایان هر مطلبی ذکر گردید و از سایت های  مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وغیره استفاده گردید .