440 - فوائد زیارت عاشورا و اعتبار سندش
28 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

فوائد زیارت عاشورا  و اعتبار سندش

 1 - فوائد زیارت عاشورا

در کتاب«نجم الثاقب»در ذیل تشرّف جناب حاج سید احمد رشتی به محضر امام عصر ارواحنا فداه در سفر حجّ و فرمایش آنحضرت به او که شما چرا عاشورا نمیخوانید، عاشورا، عاشورا، عاشورا، «دلیل بر فضیلت و آثار و فواید این زیارت است» آن حکایت در مفاتیح الجنان پس از زیارت جامعه کبیره آمده است شیخ ثقه الاسلام نوری رحمه اللّه علیه فرموده: اما زیارت عاشورا، در فضل و مقام آن بس که از سنخ سایر زیارات نیست که به ظاهر از انشاء و المای معصومی باشد، هر چند که از قلوب مطهّره ایشان چیزی جز آنچه از عالم بالا به آن رسد بیرون نیاید بلکه از سنخ احادیث قدسیّه است که به همین ترتیب از زیارت و لعن و سلام و دعا، از حضرت احدیّت جلّت عظمته به جبراییل امین و از او به خاتم انبیا صلی اللّه علیه و آله و سلّم رسیده و بنا بر تجربه، مداومت به آن در چهل روز یا کمتر در قضای حاجات و رسیدن به مقاصد و دفع دشمنان بینظیر است

  2 - اعتبار سند زیارت عاشورا

اعتبار سند زیارت عاشورا در چه حد است؟

-زیارت عاشورا دارای دو سند و سه طریق است که با توجه به کتاب های علم رجال اشخاصی که در سند زیارت قرار گرفته اند همه مورد اعتماد هستند:

۱- نقل صالح بن عقبه

۲- نقل سیف بن عمیره

۳- نقل محمد بن خالد طیالسی

که هر کدام توسط شیخ طوسی در کتاب فهرست اسناد آن آمده است.

منبع

معارف اسلامی - زیارت عاشورا – - تهیه و تنظیم از محمد امینی گلستانی.