438 - چهار سوال و جواب راجع به زیارت عاشورا
19 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چهار سوال و جواب راجع به زیارت عاشورا

 سوال -1- ویژگی های منحصر به فرد زیارت عاشورا چیست

حدیث قدسی بودن، ثواب و آثار منحصر به فرد، لعن برخی اشخاص، ذکر مهدویت و انتقام از دشمنان حضرت که در دو جای زیارت امام منصور و امام هدی آمده که این خود اشاره به ابراز اعتقاد به انتقام مهدوی در زمان اهل بیت(علیهم السلام) دارد، سجده در مقابل خداوند در انتهای زیارت که این اوج پیوستگی زیارت امام حسین(علیه السلام) با عبودیت خداوند است که در هیچ زیارتی غیر از زیارت عاشورا در آخر آن سجده وجود ندارد، دستور به انجام هر روزه آن هر چند زیارت عاشورا زیارت مخصوص روز عاشوراست، ولی در سایر روزهای ایام سال به قصد برآورده شدن حاجت و بهره مندی از آثار و ثواب های آن امام باقر و امام صادق (علیه السلام) توصیه کردند.

 سوال - 2- زیارت عاشورا از کلام کدام امام معصوم صادر شده است

زیارت عاشورا آن گونه که از روایت امام صادق(علیه السلام) در کتاب مصباح شیخ طوسی به دست می آید، از جانب خداوند و حدیث قدسی است، یکی از تفاوت های حدیث قدسی با قرآن این است که رساندن آیات قرآن بلافاصله بعد از نزول آن به همه مردم واجب است، ولی ممکن است یک حدیث قدسی از جانب خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) عرضه شود، بدون آنکه پیامبر(صلی الله علیه و آله) آن را به یک نفر هم بگوید یا فقط به افراد خاص مثل سلمان و مقداد و … تعلیم دهد.

زیارت عاشورا توسط خداوند بیان و توسط جبرئیل امین برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) هدیه آورده شد و امیرمؤمنان(علیه السلام) به امام مجتبی(علیه السلام) و ایشان به برادرش امام حسین(علیه السلام) و ایشان به امام سجاد(علیه السلام) و ایشان به فرزندش امام باقر(علیه السلام) و او به امام صادق(علیه السلام) انتقال دادند تا اینکه در زمان امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) که موقعیت بهره مندی خواص شیعیان از این حدیث قدسی ایجاد شد، امام باقر(علیه السلام)به علقمه و امام صادق آن را صفوان بن مهران در نجف آموزش دادند، ولی تنها روایتی که زیارت عاشورا را حدیث قدسی معرفی می کند روایت امام صادق(علیه السلام) در کتاب مصباح شیخ طوسی است.

 سوال -3- منظور از مقام محمود در زیارت عاشورا چیست

در آیه ۷۹ سوره اسراء خداوند به پیامبر(صلی الله علیه و آله) دستور می دهد که نماز شب را بپادار امید است که به مقام محمود برسی، در روایت امام صادق(علیه السلام) دارد که منظور از مقام محمود مقام شفاعت اهل بیت(علیهم السلام) است، در زیارت جامعه کبیره اشاره شده است، از خداوند می خواهیم که ما را به آن مقام شفاعت برساند امام صادق(علیه السلام) فرمودند: زائر امام حسین(علیه السلام) خودش شافع محشر است و هر کس به غیر از دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) را می تواند شفاعت کند و یا اینکه طبق فراز سجده زیارت عاشورا به شفاعت امام حسین(علیه السلام) برسد.  ( لطفا به یاد داشت شماره بعد توجه نماءید .)

 سوال - 4-زیارت عاشورا در چه کتاب هایی ذکر شده است

زیارت عاشورا به نقل از علقمه بن محمد حضرمی از امام باقر(علیه السلام) در کتاب کامل الزیارات و زیارت عاشورا به نقل از صفوان بن مهران از امام صادق(علیه السلام) در کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی شده است و زیارت عاشورای مشهور که در مفاتیح الجنان آمده است، همان زیارت کتاب مصباح المتهجد است.

منبع

معارف اسلامی - تهیه و تنظیم از محمد امینی گلستانی.