435 - منظور از جفت هاى پاک در قرآن چیست؟
18 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

منظور از جفت های پاک در قرآن چیست؟

در قرآن آمده است که به شما جفت های پاک عطا می کنیم. آیا منظور از «شما» فقط مردان هستند و اگر فقط مردان باشند، پس زنان مؤمنه چه می شوند و اگر خطاب به زنان باشد، مردان چه می شوند و آیا منظور از جفت های پاک، قطع خون حیض زنان است یا چیز دیگر؟ و اگر منظور خون حیض باشد، مردان که عادت زنانه ندارند که از آن پاک شوند.

قرآن کریم می فرماید: (لَهُم فِیها أزواجٌ مُطَهّرَه)؛ [ بقره، آیه 25- برای ایشان (کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند) در بهشت همسرانی پاکیزه است.

قرآن، این نعمت را به مردان یا زنان اختصاص نداده است، بلکه هم برای زنان بهشتی و هم برای مردان بهشتی است و معنایش فقط پاکی از خون حیض و نفاس نیست، بلکه منظور این است که همسران بهشتی[ چه مرد و چه زن]از تمام بدی ها، آلودگی ها و زشتی ها[ی ظاهری، باطنی، اخلاقی و …] پاکند؛ یعنی هم از نظر روح و قلب و هم از نظر جسم و تن و تمام چیزهایی که مانع الفت و انس با یک دیگر می شود پاکند و خداوند متعال از بین صفات همسران بهشتی، این صفت را آورده، زیرا این صفت جامع تمام صفات دیگر است. [ اقتباس از المیزان؛ تفسیر نمونه، ذیل آیه 25 بقره.

منبع

معاد در قرآن - پرسش و پاسخ - از آیات و آخبار مربوطه - تهیه و تنظیم از محمد امینی گلستانی.