431 - چرا به مردان خوب بشارت زنان زیبا داده شده است؟
16 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چرا به مردان خوب بشارت زنان زیبا داده شده است؟

در سوره واقعه آیه 22 چرا به مردان خوب بشارت زنان زیبا داده شده، اما به زنان خوب بشارت مردان زیبا داده نشده؟

آیا باید فقط مردان خوب باشند و زنان از بین رفته و دیگر محشور نمی شوند؟

ارزش انسان در پیشگاه خدا به مرد بودن یا زن بودن نیست، بلکه امتیاز انسان نزد خدا به تقواست. قرآن کریم می فرماید: گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. [ حجرات آیه 13؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر ر. ک به: عبدالله جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال.

واژه «حور» و «عین» هم بر مذکر و هم بر مؤنث اطلاق میگردد، لذا مفهوم گسترده ای دارد که همه همسران بهشتی را شامل می شود؛ همسران زن برای مردان با ایمان و همسران مرد برای زنان مؤمن.

به همین جهت نعمت های بهشت، اختصاص به مردان ندارد، بلکه قرآن کریم می فرماید: کسی که عمل صالح انجام دهد و مؤمن هم باشد چه مرد باشد و چه زن وارد بهشت می شود و روزی بی حساب به او داده خواهد شد (غافر آیه 40)] ( برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به نحل آیه 97 و آل عمران آیه 195 و تفسیر این دو آیه از تفسیر نمونه و المیزان.

 و این در حالی است که زنان بهشتی در بهشت جز به همسرانشان به افراد دیگر چشم نمی دوزند و علاقه نشان نمی دهند. (حُورٌ مَّقْصُورَ تٌ فِی الْخِیامِ) ( الرحمن، آیه 72- ؛

زنان بهشتی حورانی هستند که در خیمه های بهشتی مستورند. و در جای دیگر می فرماید: (فِیهِنَّ قَصِرَ تُ الطَّرْفِ لَمْ یطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاَ جان الرحمن، آیه 56- ]؛ در باغ های بهشتی زنانی هستند که جز به همسرانشان عشق نمیورزند و هیچ انس و جن با آنها تماس نگرفته است. [ [ ناصر مکارم شیرازی و همکاران، پیام قرآن، ج 6، ص 260  265؛ المیزان، ج 1، ص 90؛ تفسیر نمونه، ج 1، ص 143-

امّا این که نوشته اید به زنان خوب بشارت مردان زیبا داده نشده، این طور نیست، بلکه به زنان باایمان و خوب هم بشارت مردان خوب و زیبا داده شده است. زن مؤمن در بهشت همراه با شوهرش می باشد، اگر هر دو بهشتی باشند و اگر شوهرش بهشتی نباشد، همسرش یکی از مردان بهشتی است و بهشتیان همه جوان، زیبا، مهربان و چهره ای جذاب دارند. [جهت کسب اطلاعات بیشتر رجو کنید به زخرف آیه 70 و 71 و … و رعد آیه 23 و تفسیر آنها از تفسیر نمونه و المیزان و تفسیر نورالثقلین ذیل آیه 23 سوره رعد حدیث 109 و 110-

[به عنوان نمونه] قرآن در سوره زخرف آیه 70 و 71 و … خطاب به کسانی که بهشتی هستند می فرماید: وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادمانی [خدمتکاران مخصوص] ظرف ها و جام های [غذا و شراب پاک] از طلا را گرداگرد آنان می گردانند و در بهشت آن چه دل می خواهد و چشم لذت می برد وجود دارد و شما جاودانه در آن خواهید ماند (نگرانی از آینده ندارید) این بهشتی است که وارث آن می شوید، به خاطر اعمالی که انجام می دادید …. ضمناً اقتضای عفت  در ظرف دنیا  این است که به زنان به صراحت وعده شوهر داده نشود، به خصوص که اغلب زنان شوهر دارند. [ عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص 75

منبع

معاد در قرآن پرسش و پاسخ - از آیات و آخبار مربوطه - تهیه و تنظیم از محمد امینی گلستانی.