428 - مراد از خمر در بهشت چیست؟
20 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

مراد از خمر در بهشت چیست؟

 

 با توجه به آیه 15 سوره مبارکه محمّد، مراد از «خمر» در بهشت چیست؟

الف) ممکن است مراد از «خمر» در آیه فوق، اشاره به صفت نشاط آوری آن باشد. روشن است که خمر و شراب بهشتی هیچ گونه مشابهتی با خمر و شراب دنیا ندارد، زیرا در آیه ای دیگر در وصف آن چنین آمده است: (لاَ فِیهَا غَوْلٌ وَ لاَ هُمْ عَنْهَا ینزَفُونَ) [ صافات، آیه 47- ؛ آن خمر و شراب نه مایه فساد عقل است و نه موجب مستی می شود.

بنابراین در شراب بهشتی چیزی جز هوشیاری، نشاط و لذت روحانی نیست.

ب) این آیات درباره صفات مؤمنینی است که از حق پیروی می کنند. مؤمنان پاکدل و صالح از انواع مواهب مادی و معنوی در بهشت برخوردارند. [ ر. ک: المیزان، ج 18، ص 233؛ تفسیر نمونه، ج 21، ص 443-

منبع

معاد در قرآن - پرسش و پاسخ - از آیات و آخبار مربوطه - تهیه و تنظیم از محمد امینی گلستانی.