417 - حسابرسی نیکوکاران و بد کاران
25 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

  حسابرسی نیکوکاران و بد کاران

حسابرسی نیکوکاران

آیات شریفه قرآن کریم در موضوع معاد و نیز روایاتی که در این زمینه وجود دارد، نشانگر سختی قیامت و دقیق بودن حسابرسی اعمال است، امّا باید دانست که حسابرسی در قیامت با همه سختی ها و مشکلات خود، برای مۆمنین و کسانی که با عنایت امیرالمۆمنین«سلام الله علیه» زیر لوای حمد قرار گرفته اند و از آب کوثر سیراب گشته اند، لحظه ای بیش نخواهد بود. این افراد، با توجه به لیاقتی که در دنیا و در پرتو پیروی از اهل بیت«سلام الله علیهم» کسب کرده اند، بنا بر تعبیر روایات، مانند برق جهنده، به بهشت و جایگاه خود خواهند رسید.

به نظر می رسد منظور از اصحاب «اعراف» که قرآن کریم از آنان سخن می گوید نیز شیعیان و پیروان اهل بیت«سلام الله علیهم» هستند که در قیامت، زیر لوای حمد قرار می گیرند و در آن جایگاه فرح بخش، به تماشای محشر و محاسبه اعمال و وضعیّت مردمان می نشینند تا حسابرسی تمام شود و از جایگاهی که دارند و از تماشای صحنه محشر، لذّت می برند.

 حسابرسی بدکاران

در مورد بدکاران، وضعیّت بسیار سخت و ناراحت کننده خواهد بود. بر عکس نیکوکاران که با نور ایمان و نور ولایت راه خود را می یابند و در یک لحظه نجات پیدا می کنند، بدکاران در تاریکی و ظلمت مطلق به سر می برند و باید سختی روزهای متعدّد و بسیار طولانی قیامت را تحمّل کنند و به سۆالاتی که از آنها پرسیده می شود، پاسخ گویند. آنان در ظلمت و تاریکی، همدیگر را نمی بینند و در آن صحرای پرهیاهو به همدیگر تنه می زنند و موجبات ناراحتی یکدیگر را فراهم می کنند. خلاصه به تعبیر قرآن کریم، شومی و بدبختی گریبان گیر بدکاران و گناه کاران است:

«وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ، فی سَمُومٍ وَ حَمیمٍ، وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ، لا بارِدٍ وَ لا کریمٍ، إِنَّهُمْ کانُوا قَبْلَ ذلِک مُتْرَفینَ، وَ کانُوا یُصِرُّونَ عَلَی الْحِنْثِ الْعَظیمِ»

[ واقعه / 46-41

دست چپی ها (کسانی که نامه عملشان به دست چپ داده شده است)، بسیار شومند. آنان زیر هرم و دود جهنّم هستند. آتش و دودی که خودشان به واسطه اعمال دنیوی خود، مانند پیروی از هوی و هوس، تجمّل گرایی، اسراف و. . . به وجود آورده اند. آنان با اصرار بر گناه و تن دادن به خواهش های نفسانی و شهوانی، این آتش و درد و رنج را برای خود فراهم ساخته و چاره ای از آن ندارند.

قرآن کریم بارها در تشریح مسائل و وقایع قیامت، بر این نکته تأکید می فرماید که قیامت برای بدکاران بسیار سخت و برای نیکوکاران آسان و راحت است. همچنین منشأ این سختی و یا آرامش و راحتی در قیامت را اعمال خود انسان ها در دنیا برمی شمرد. کسی که در دنیا خود را در مسیر ولایت و اهل بیت«سلام الله علیهم» قرار داده است، در آخرت نیز از هدایت و نور آنان، از کوثر و لوای حمد ایشان، برخوردار می شود و آنکه در دنیا، راه آن بزرگواران که راه هدایت و رستگاری است را طی نکند و در ظلمت و تاریکی خواهش های نفسانی قدم بردارد، در قیامت نیز در تاریکی مضاعف خواهد بود و بابد متحمّل سختی و مشقّت فراوانی شود.

منبع

از تفسیرها و کتاب های گوناگون و سایتهای - اندیشه قم - بیتوته - ئب سایت شخصی سید مهدی عمادی - نیز استفاده شده است.