415 - مراحل و مواقف قیامت
48 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


                                                                                           مراحل و مواقف قیامت

البته می دانیم که یک چهارم قرآن راجع به معاد و قیامت - صحبت می کند و در این باره روایات فراوان وجود دارد و کتابها و مقالات زیاد نوشته شده است و برای قیامت هفتاد نام می برد - ما برای رعایت اختصار وفشردگی به چند مطلب اشاره می نمائیم.

در زندگی لحظاتی هست که برای ما التهاب زیادی دارد مثل لحظاتی که قرار است نتیجه کاری که برایش زحمت کشیده ایم ببینیم مثل مواقعی که منتظر نتیجه کنکور هستیم، یا زمانی که می خواهیم نمرات امتحاناتمان را ببینیم یا در یک آزمون استخدامی شرکت کرده و متظر نتیجه ایم، در این لحظات قلب ما تند تند می زند و در ذهن خود افکار ضد و نقیض، بیم ها و امیداها را می پرورانیم.

یکی از مواقعی که اعلام نتایج در آنجا با التهاب و هیجان نفس گیری همراه است، موقف حساب و حسابرسی خداوند متعال در قیامت است.

زمانی است که نه دوباره امتحان می گیرند و نه می توان به نتیجه اعتراضی کرد، اگر نمره قبولی گرفته شد جایزه اش بهشت است و اگر نه سوختنی است عمیق و جانکاه که پایانی برای آن نیست، پناه می بریم به خداوند مهربانی از چنین روزی، از آن روز - کمی بیشتر بدانیم:

 نشانه های وقوع روز قیامت:

1- متلاشی شدن کوه ها؛ (مزمل، 14؛ حاقه، 14؛ طور، 10؛ قارعه، 5؛ نبأ، 20؛ طه، 106؛ واقعه، 5 و 6)؛

2- انفجار دریاها؛ (انفطار، 3؛ تکویر، 6)؛

3- زلزله های عظیم و ویرانگر؛ (حج، 1 و 2؛ زلزال، 1 و 2)؛

4- تاریک شدن خورشید و ماه و ستارگان؛ (شمس، 1 و 2؛ انفطار، 2؛ مرسلات، 8؛ قیامت 7 10)؛

5- شکافتن کرات آسمانی؛ (انشقاق، 1؛ حاقه، 16؛ فرقان، 25؛ انفطار، 1؛ تکویر، 11؛ مرسلات، 9؛ نباء، 19)؛

 نفخ صور

منظور از «نفخ صور» چیست؟ آیا با «نفخ صور» همه حتی فرشتگان نیز می میرند؟ مراد از نفخ صور اوّل و دوم چیست؟

نفخ، در لغت به معنای «دمیدن» و صور به معنای «شیپور» و «شاخ» میان تهی است که معمولا برای حرکت قافله یا لشکر، یا برای توقف آنها به صدا در می آورند، ولی در اصطلاح قرآن، «نفخ صور» تعبیر کنایی زیبایی از حوادث ناگهانی و هم زمان است که درباره مسئله قیامت آمده است. پیش از برپایی قیامت، صدای مهیب و هولناکی به گوش همه موجودات خواهد رسید و این صدا، سبب مرگ همه جان داران خواهد شد و نظام کیهانی به هم خواهد خورد و آسمان ها و زمین دگرگون خواهند شد و خورشید و ماه و ستارگان خاموش و سرد خواهند گردید و. . .

قرآن در این باره می فرماید: (وَ یوْمَ ینفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِی السَّمَوَ تِ وَ مَن فِی الاْرْض) [ نمل، آیه 87-

 و [به خاطر آورید]روزی را که در «صور» دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند در وحشت فرو می روند.

خداوند متعال، می فرماید: (وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَوَ تِ وَ مَن فِی الاْرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَی فَإِذَا هُمْ قِیامٌ ینظُرُونَ)[ زمر، آیه 68-؛

و در صور دمیده می شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است، بی هوش در می افتد، مگر کسی که خدا بخواهد؛ پس بار دیگر در آن دمیده می شود و به ناگاه، آنان بر پای ایستاده، می نگرند.

منبع

از تفسیرها و کتاب های گوناگون و سایتهای - اندیشه قم - بیتوته - ئب سایت شخصی سید مهدی عمادی - نیز استفاده شده است.