398 - مال، فرزندان و اعمال‏
54 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 

مال، فرزندان و اعمال

از دیگر اموری که برای محتضر به صورت مثالیه خود مجسم می گردد و او آنها را می بیند و دست نیاز به سویشان دراز می کند، مال و اولاد و اعمال فرد است.

در این مورد أمیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید: همانا فرزند آدم در آخرین روز از روزهای دنیای خود و اولین روز از روزهای آخرت) در حال احتضار (قرار گیرد، ) در عالم مثال به صورت مثالی (مال و اولاد و عملش برای او ممثّل شود، پس متوجه مال خود شود و گوید: ) ای مال (! به خدا سوگند من بر) جمع (تو حریص و) بر انفاق تو (بخیل بودم) شب و روز خود را برای تحصیل و به دست آوردن تو صرف کردم و چیزی از تو را از خود جدا نمی کردم (، پس چه سود و بهره ای از تو برای من است؟ مال) در جواب (می گوید: کفن خود را از من برگیر) یعنی استفاده تو از من در این حال فقط کفنی بیش نیست).

سپس حضرت فرمود: پس متوجه فرزندان خود شود و گوید:

به خدا سوگند! من برای شما پدری مهربان و حامی و نگهدرانده شما بودم، پس) در این حال (چه نفع و فایده ای از شما برای من هست؟ می گویند ما تو را به قبر و گودالی که آرامگاه تو است، می رسانیم و در آن پنهان می سازیم.

پس از آن متوجه عمل خود می شود و می گوید: به خدا سوگند! من نسبت به) انجام (تو میل و رغبت نداشتم و تو بر من گران و سنگین بودی، پس چه نفع و فایده ای از تو برای من هست؟ می گوید: من قرین و همنشین تو هستم در قبر و روز رستاخیزت، تا زمانی که من و تو بر پروردگارت عرضه شویم. پس اگر آن شخص، ولی و دوست خدا باشد، نزد او کسی آید که از جهت خوشبویی و خوبی منظره و زیبایی و در برداشتن لباس های فاخر و قیمتی، نیکوترین مردم است، پس به وی گوید: بشارت و مژده باد تو را به راحتی و آسایش و زندگی دایم و روزی پاک و پاکیزه و بهشت پر نعمت و ورود تو بهترین ورودها باشد، پس محتضر می گوید: تو کیستی؟ می گوید: من عمل صالح تو

هستم. از دنیا به سوی بهشت کوچ کن. (وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج 16، ص 105-

اعمال خیر، صورتی زیبا و نیکو دارند و برای فاعلش آسایش و راحتی را به ارمغان می آورند و اعمال شرّ، صورتی زشت و کریه المنظر دارند و باعث عذاب و وحشت صاحبش می گردند. منبع: حوزه نیوز.

 منبع - سرگذشت آسمانی و زمینی شیطان، ص: 326 ببعد از تآلیفات اینجانب.