394 - دانستنى هاى قرآنى‏
38 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

دانستنی های قرآنی

تعداد نقطه ها، حروف، کلمات و آیه های قرآن را بنویسید.

دانشمندان مسلمان برای به دست آوردن تعداد نقطه ها، حروف و کلمه ها و آیه های قرآن تلاش های زیادی کرده اند، ولی هنوز در بین آنها اختلاف نظر وجود دارد.

این اختلاف هم دلیل دارد: نوع خطّی که قرآن با آن نوشته می شود، اختلاف در تعیین کلمات و چگونگی جدا کردن آیه ها از هم، از دلایل مهم اختلاف نظر دانشمندان است. با این همه، نظر درست تر این است که:

تعداد آیه های قرآن 6236، تعداد کلمات قرآن 77437 و تعداد حروف قرآن 321180 یا 322770 و تعداد نقطه های قرآن 158461 است.

قرآن چند بسم الله دارد؟

قرآن کریم دارای 114 (بسم الله الرحمن الرحیم» است که 113 بار آن در اوّل سوره ها و یک بار آن هم در وسط سوره نمل آمده است. در آغاز سوره توبه» بسم الله» وجود ندارد، ولی چون سوره نمل دو» بسم الله» دارد یکی در اوّل و یکی هم در وسط تعداد» بسم الله» های قرآن با تعداد سوره ها برابرند.

کلمه» الله» چند بار در قرآن کریم آمده است؟

به نوشته دکتر محمود روحانی، این کلمه 2699 بار در قرآن کریم آمده است. این کلمه یکی از کلمه هایی است که خیلی در قرآن تکرار شده است. این تکرار به سبب اهمیت یاد خدا در زندگی انسان است.

نام مبارک حضرت محمّد صلّی اللّه علیه و آله چند بار در قرآن کریم آمده است؟

نام پیامبر عزیز ما پنج بار در قرآن آمده است که چهار بار با عنوان» محمّد» و یک بار هم با عنوان» احمد» از ایشان یاد شده است. نام محمّد در آیه های 144 سوره آل عمران، 40 سوره احزاب، 2 سوره محمّد و 29 سوره فتح ذکر گردیده و نام احمد در آیه 6 سوره صف آمده است.

نام کدام پیامبر بیشتر در قرآن آمده است؟

پاسخ این پرسش حضرت موسی (علیه السلام (است. نام این پیامبر خدا 136 بار در قرآن آمده است. اما می دانید چرا نام حضرت موسی (علیه السلام (این قدر در قرآن تکرار شده است؟ زیرا زندگی آن پیامبر خدا و سرگذشت قوم آن حضرت یعنی مردم یهود درس های بسیار آموزنده ای برای ما دارد. خدا در سوره های مختلفی از آنها یاد کرده و اشتباه های آنان را بیان نموده، تا ما به مشکلات آنها گرفتار نشویم و خطاهای آنها را تکرار نکنیم.

نام چند زن در قرآن کریم آمده است؟

جز نام مبارک حضرت مریم ما در حضرت عیسی (علیه السلام (نام زن دیگری در قرآن نیامده است. البتّه نام زنان زیادی به صورت اشاره در قرآن ذکر شده است؛ مثلًا در آیه 33 سوره احزاب که درباره اهل بیت نازل شده، حضرت زهرا هم مورد نظر بوده است. هم چنین در آیه 71 سوره هود به همسر حضرت ابراهیم بدون ذکر نام اشاره شده است. در آیه های 11 سوره قصص، 23 نمل و 40 آل عمران و آیات بسیاری دیگر نیز از برخی زنان بی آن که اسمشان بیاید یاد شده است.

در قرآن چند مرتبه از حضرت مریم و حضرت عیسی (ع) نام آمده

در قرآن کریم از اول تا آخر، نام هیچ خانمی به صراحت، ذکر نشده غیر از حضرت مریم علیهاالسلام که نه تنها یک بار بلکه بیست بار ذکر گردیده و این نشانه ارزش آن بانو، از نظر اسلام و قرآن است.

البته از حالات و سرگذشت بانوانی در قرآن، بیان شده ولی با صراحت نیامده بلکه مثلا از زن فرعون با عبارت (وامرأة فرعون (یاد کرده است با اینکه این خانم از شکنجه دیده گان و شهید شدگان  در راه حق است، ولی نامش به صراحت نیامده است، یا از مادر موسی علیه السلام با عبارت (و أوحینا الی أم موسی (آمده و از بانوان دیگر ولی از حضرت مریم علیهاالسلام، بیست مرتبه یا 34 مرتبه، بصراحت نام برده شده است.

تنها سوره ای که به نام یک زن است!

سیمای سوره مریم

سوره مریم نوزدهمین سورۀقرآن، دارای نود و هشت آیه و در مکه نازل شده است. (بعضی دو آیه 58 و 71 را مدنی می دانند (در تفسیر خازن عدد کلمات آن را هفتصد و هشتاد و عدد حروفش را سه هزار و هفتصد گفته اند.

در تفسیر المیزان می خوانیم: خداوند در دو آیۀآخر این سوره می فرماید:

هدف ما از نزول این سوره، بشارت و انذار است و این هدف در قالب زیبای داستان زندگی پیامبران آمده است.

نام این سوره از آیه 16 آن گرفته شده، نام مریم 34 بار در قرآن آمده است و خداوند نام هیچ زنی را با اسم خاص در قرآن ذکر نکرده، جز مریم و تنها سوره ای که به نام یک زن در قرآن نامیده شده، همین سوره مریم است.

فضیلت سوره

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله (چنین نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا و یحیی و مریم و عیسی و موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل، را تصدیق یا تکذیب کردند و همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ و تهمت (برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به تعداد کسانی که فرزند قائل نشدند هر یک از آنها خداوند ده حسنه به او می دهد. (مجمع البیان ذیل آیه .

در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف میکند:

خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان، و خط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان، زیرا می دانیم این ثوابهای بزرگ را به کسانی نمی دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملی بر طبق آن انجام ندهند، بلکه این الفاظ مقدس مقدمه ای است برای عمل.

و نیز در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام (می خوانیم هر کس مداومت به خواندن این سوره کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه خدا به برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بی نیاز می کند. (مجمع البیان ذیل آیه .

این غنا و بی نیازی مسلما بازتابی است از پیاده شدن محتوای سوره در درون جان انسان و انعکاسش در خلال اعمال و رفتار و گفتار او.

محتوای سوره

این سوره از نظر محتوا دارای چندین بخش مهم است:

1- مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت زکریا و مریم و حضرت مسیح علیه السّلام و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و ادریس و بعضی دیگر از پیامبران بزرگ الهی، تشکیل می دهد که دارای نکات تربیتی خاصی است.

2- قسمت دیگری از این سوره که بعد از بخش نخست مهمترین بخش را تشکیل می دهد مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز و سرنوشت مجرمان و پاداش پرهیزکاران و مانند آن است.

3- بخش دیگر مواعظ و نصائحی است که در واقع مکمل بخشهای گذشته می باشد.

4- بالآخره آخرین بخش، اشارات مربوط به قرآن و نفی فرزند از خداوند و مساله شفاعت است که مجموعا برنامه تربیتی مؤثری را برای سوق نفوس انسانی به ایمان و پاکی و تقوا تشکیل می دهد.

تکرار نام مریم در قران

خلاصه نتایج:

مریم

33 بار

ومریم

1 بار

آیاتی که لغت مورد نظر در آنها تکرار شده است:

مریم

75: 5 72: 5 46: 5 17: 5 17: 5 171: 4 171: 4 157: 4 156: 4 45: 3 45: 3 44: 3 43: 3 42: 3 37: 3 36: 3 253: 2 87: 2

14: 61 6: 61 27: 57 57: 43 7: 33 50: 23 34: 19 27: 19 16: 19 31: 9 116: 5 114: 5 112: 5- 10: 5 78: 5

ومریم

12: 66

منبع

جلد سوم از کتاب هفت جلدی نوادر و متفرقات،  ص: 480ببعد.  از تآلیفات اینجانب.