328- یک جمله کوتاه اما پر معنا از امیرمومنان علی علیه السلام
33 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


یک جمله کوتاه و پر معنا از مولای متقیان  علی علیه السلام 


پیش از مطالعه این نوشته ما -.  اول  یاد داشتهای شماره 114 و 113 و  79 و 198 و 27 بادقت مطالعه نمائید تا اصل مطلب به دست آید و ذهن آماده شود برای درک این یاد داشت .

 بنا به گفته آیات کتاب آسمانی قرآن کریم - ما معتقدیم که هفت آسمان ( سبع سماوات هفت آسمانها )  و عرش و کرسی و لوح وقلم وجود دارد  و این همه  تشکیلات کهکشانها و ستارگان بیشمار هم همگی در آسمان اول و پائین هستند ( ولقد زیناالسماء الدنیا بمصابیح بتحقییق آسمان پائین را با ستارگان زینت داده ایم ) ولی نمی داانیم  درآسمان دوم و بالاتر ها چه خبر هست  و هیچگونه اطلاعی دردست نیست مگر گفتار بعضی از احادیث و اخبار که از منبع وحی بما رسیده  باشد .
پس آن همه گفته ها و توضیحات  و مطالب شماره های بالا در آسمان نخست قرار گرفته است و ما بیخبریم -  و این کره زمین که ما بشردر آن زندگی می کنیم به اندازه یک ریزه شن دربیبابان بی انتها می باشد- شناختن تفصیلی آن هم برای ما خیلی مشکل است . زیرا الان فصیل ها و استخوان هائی پیدا می شود که کارشناسان تخمین می زنند مال یک میلیون سال قبل است از رسول خدا صلی الله علیه و آله می پرسند قبل از آدم درزمین چه بود؟ فرمود: آدم،  قبل از او، فرمود: آدم عرض کرد تاکی ؟ قرمود: به خدائی که مرا آفریده هرچه بگوئی قبل از او میگویم آدم 

از امام صادق علیه السلام روایت آمده ( ان الله خلق آلف الف عالم و الف الف آدم انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الادمیین ) خداون هزار هزار غالم و هزار هزار آدم آفریده تو در آخر آن عالمها و در آخر آن آدمها قرار گرفته ای

درروایت دیگر امام باقر علیه السلام فرمود: خیال می کنید خداوند پس از اسکان بهشتیان و جهنمیان بیکار خواهدنشست نه  بلکه عالمها و آدمها خواهد آفرید که پاهای آنها مانند پای چهار پایان خواهد شد البته در یادداشتهای قبل در این موارد با سندهایش   تفصیلاصحبت کرده ایم .که به تکرار آنها  نیازی نیست .

درحالی که   ما تسل آدم اخیر در حدود هشت هزار سال پیش -  از آدم و حوا . به وجود آمده ایم که با یک میلیون سال  فاصله زیادی دارد ! ! ! .
پس وضغیت این کره خاکی هم برای ما کما هو حقه روشن نیست .
می رسیم به این آدم نیم وجبی که درباره او هم داتشمندان فن  کتابها و مقاله های بیشمار نوشته اند که چه هست   و ساختمان وجودی اش  چگونه تشکیل یافته . و و و . عقل وخرد واله و و حیران و سرگردان است .
عزیزان از این همه تشکیلات پی می بریم که برای آن مدبر  و مدبری هست و وجود مطلقی آنهارا اداره می کند و از پیچ و خم و ریز و درشت آنها اطلاع دارد ! ! !  (وهو بکلشئی علیم او به همه چیز داناست) ..
بدینجهت است که امیر مومنان علیه السلام با یک جمله کوتاه اما خیلی پرمعنا به شناختن آن مدیر راهنمائی می نماید که فرمود: ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) هرکس خود را بشناسد خدایش را می شناسد ببینید که شتاختن خود آدم کار آسانی نیست  تا خالق اورا هم بشناسد
خدایا به احترام مقربیین درگاهت مارا به شناختنت موفق بدار آمین یارب العالمین .