325 - مجرد زیستن حلال می گردد
155 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 مجرد زیستن حلال می گردد!

برای بقای نسل حیوان باشد یا انسان . باید نر و ماده کنار هم زندگی کنند در انسان باید با اصول شریعت آسمانی - ازدواج نمایند و در این مورد احکام و تشویق های زیاد آمده و مجرد زیستن را توبیخ نموده است ولی با گذشت زمان تاریخی پیش می آید که مجرد زندگی کردن حلال می شود!! ! .

1- ابن مسعود از رسول خدا صلی الله علیه و آله

 «لیأتینّ علی النّاس زمان لایسلم لذی دین دینه الّا من یفرّ من شاهق الی شاهق، و من حجر الی حجر کالثّعلب باشباله، قالوا متی ذلک الزّمان؟ قال: اذا لم ینل المعیشة الّا بمعاصی اللَّه، فعند ذلک حلّت العزوبة، قالوا یارسول اللَّه امرتنا بالتّزویج؟ قال بلی ولکن اذا کان ذالک الزّمان فهلاک الرجل علی یدی ابویه فان لم یکن ابوان فعلی یدی زوجته و لده فان لم یکن له زوجة و لا ولد فعلی یدی قرابته». ( التّحصین لإبن فهدالحلّی: / 13 ح 25؛ کتاب الثقات: 8/ 211؛ العزلة لأبی سلیمان الخطّابی: 67؛ الترغیب و الترهیب: 3/ 444 ح 8697؛ تفسیرقرطبی: 10/ 361؛ الأحادیث الغیبیة: 1/ 423 ح 269 از چندین کتاب دیگر.

 البته البته می آید برای مردم زمانی برای صاحب دین دینش سالم نماند مگر کسی که از قله کوهی به قله کوه دیگر بگریزد و از سوراخی به سوراخ دیگر مانند روباه بابچه هایش، گفتند: آن کدام زمان است؟ فرمود: زمانی که خرج زندگی به دست نیاید مگر با معصیت خدا، پس در آن زمان مجرد ماندن حلال می شود، گفتند: ای رسول خدا ما را امر به تزویج می کنی؟! فرمود: بلی و لکن آن زمان هلاک شدن مرد با دست والدین و اگر نشدند با دست زن و فرزندش و اگر نشدند بادست خویشانش خواهد شد.

2- فرمود: زود است که بیاید بر امت من زمانی که حلال باشد عزوبت (مجردزیستن) و رهبانیت، (در آن زمان) اگر زن مار بزاید بهتر است تا بچه بزاید. «1» یای علی النّاس. . : 105 از وسیلةالعفایف و عقودالجواهر.

 3- در تفسیر روح البیان در تفسیرآیه مبارکه «اسْکنْ أَنْتَ وَ زَوْجُک الْجَنَّةَ» از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده است (زمانی آید در آن زمان) تربیت طوله سگ بهتر از تربیت بچه است و اگر زن مار بزاید بهتراست از زائیدن بچه. ( یأتی علی النّاس. . : 105 از ملاحم طاوه ئی ص 59؛ و در ص 163 روایتی مفصل تر از کنزالعمال: 14/ 226 آورده است. . در آن وقت اگر مردی توله سگی را تربیت کند بهتر است از تربیت بچه پسر. . .

4 - یکی از علائم ظهور آن است که بچه ها موجب اذیت و آزار باشند. ( کنزالعمال: 14/ 224 و ص 241 و 245

5 - ساعت ظهور نباشد تا زن های بچه دار محزون باشند و زن های بی بچه خوشحال. (کنزالعمال: 14/ 244؛ یأتی علی النّاس. . : 106 از آن

روایات فوق که نمونه هائی در این مورد است، با کمال وضوح اوضاع زندگی این زمان ها را بیان می نماید که مشکل تربیت اولاد و سختی تأمین هزینه زندگی آنان و تهیه مسکن وو. . . گرفتاری پدر و مادرها را به جائی رسانده است که جوانان امروز می گویند یک بچه برای هفتاد پشت ما بس است و با خانمش که درگیر می شود می گوید: کاش برای من مار می زائیدی نه بچه! و دهها اظهار ناراحتی از این قبیل که تحقق و مصداق روایات بالا را برای اشخاص منصف، روشن می سازد و علوم آسمانی گویندگان آن را، روشن می نماید.