303- آيا در زمان امام زمان (عج) ارتباط با كرات آسمانى برقرار خواهد شد و دانش فضائى مورد استفاده قرار مى گيرد؟
66 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


تعدادی از سوال های کتاب 111 [یکصد و یازده ] پرسش و پاسخ درباره قطب عالم امكان، ولىّ دوران، كهف امان و حجت زمين و آسمان،  صاحب العصر و الزّمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف  و روحی له الفداء  - ازکتاب دو جلدی _( سیمای جهان در عصرامام زمان  ( عج )  که مسجد مقدس جمکران آنرا چاپ میکند - و از  تالیفات خود این حقیر می باشد مطالبی گلچینی کرده ام  برای استفاده عزیزان ( دست نخورده ) ذیلا می آورم. , و در یادداشتهای گذشته  هم  مطالب زیادی در مورد آن حضرت گذشت  -  البته این کتاب و سایر تالیغات  اینجانب در ( سی دی) های تنظیم شده  در پایگاه اندیشوران  حوزه ( مرکز  نور ) موجود می باشد علاقمندان مبی توانند به آنجا مراجعه نمایند.

                                                                         سوال  84؟

 س- آیا در زمان امام ارتباط با کرات آسمانی برقرار خواهد شد و دانش فضائی مورد استفاده قرار می گیرد؟.

ج- چنان که می دانید بشر پس از چندین هزار سال سعی و کوشش در راه تجربه و شناخت طبیعت جهان و پس از قرن ها آزمایش و تفکر و عمل و تحمّل مشقّت و رنج و تعب و قربانی دادن و صرف هزینه های سنگین و تربیت هزاران دانشمند و متفکر و آزمایش گر در طول قرون و اعصار و در علوم و فنون مختلف نتایج و حاصل کشش و کوشش ها و تلاش های خویش را به انسان های بعد از خود و آیندگان سپردند و رفتند.

فراموش نشود در این راستا، به خصوص طبیعی دان ها و شیمی دان ها و ستاره شناسان و صاحبان رصدخانه ها و در نهایت صدها دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان؛ امثال خواجه نصیرالدین طوسی و زکریای رازی ها در کشف راز و رمز جهان خلقت، زحمت کشیده و فتح الباب نموده و چکیده پیگیری های طاقت فرسای خود را به نسل های بعد تحویل دادند و به جهان باقی شتافتند.

اکنون چند سالی بیش نیست که انسان مسأله سفر به فضا و نقل و انتقال های کیهانی و آسمانی، آن هم به صورت ابتدایی و بسیار محدود را آغاز نموده و رسیدن به آن را از اهداف خود قرار داده اند.

پیش از این، سخنی از سفر انسان به آسمان ها و عملی ساختن آن در جوامع بشری مطرح نبود، بلکه سفر به آسمان و گذر از ضخامت آن ها را موجب (خرق والتیام) و شکافته شدن و به هم ریختن نظام آفرینش و در نهایت محال و کفر می دانستند.

چون اطلاعات کیهان شناسی آن روز در محور هیأت (پوست پیازی) بطلمیوس دور می زد که گالیله و امثال او را بالای چوبه دار برد و یا در آتش سوزاند و تبدیل به خاکسترشان کرد.

در اصل آنان فضا و کیهان را چیزی قابل مسافرت نمی دانستند، آن هم در مراکز تمدن آن روز نه جاهایی مانند شبه «جزیرة العرب».

در چنین جوّی و با معلومات ابتدایی و یا حتی نبودن کمترین دانشی در آن روزها، ناگهان مسأله سفر به آسمان ها و ابزار و وسایل و اسباب آن مسافرت ها و رفتن به کرات دیگر به سادگی و صراحت از حلقوم مبارک شخصیت آسمانی و شماره یک جهان آفرینش، حضرت محمّد بن عبداللَّه صلی الله علیه و آله مطرح و با عبارت رسای «ای گروه جن و انس! اگر می توانید از مرزهای آسمان هاو زمین بگذرید، پس بگذرید ولی هرگز نمی توانید، مگر با تسلّط کامل و (نیروی فوق العاد[1] امکان مسافرت به آسمان ها و مجوّز سفر فضایی را صادر و اعلان نمود و همه معادلات آن زمان را به هم ریخت و افکار آگاه را به مسایل بنیادین و زیر بناهای اساسی متوجّه ساخت.

بنازم به این دین و صاحب این آیین که پس از گذشت بیش از هزار و چهارصد سال از این اعلان هنوز بشریت می خواهد به پلّه نخست بیش از میلیاردها پله های آن قدم بگذارد.

به چند سخن از گفتارهای خارق العاده و اعجاز برانگیز با بررسی آگاهانه در مورد موضوع سؤال و عصر «قائم آل محمّد علیهم السلام» توجّه نمایید.

1- شکافنده علوم امام باقر علیه السلام فرمود: مهدی علیه السلام بر مرکب های پر صدایی که آتش و نور در آن ها تعبیه شده است سوار می شود و به آسمان ها همه آسمان ها سفر می نماید.[2]

2- در روایتی از روایات معراجیه خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ای محمّد! من به دست آخرین وصی تو زمین را از وجود دشمنان خود پاک خواهم ساخت و حکومت شرق و غرب عالم را به او خواهم داد و البته بادها را مسخّر او خواهم نمود، ابرهای (تندر آگین) سخت را به او ذلیل (و رام) خواهم ساخت و حتماً او را به اسباب بالا می برم و با لشکر خود او را نصرت و با فرشته هایم او را مدد (ویاری) خواهم کرد. [3]

سخن از آسمان ها و به صورت جمع است، نه آسمان اوّل و یا کوچک ترین خانواده (منظومه شمسی) و یکی دو تا از اعضای آن خانواده ماه و مرّیخ و زهره.

در هر دو روایت سخن از ابر سختی که رعد و برق و صاعقه دارد به آسمان ها خواهد رفت و. . . به میان آمده است؛ بسیار مناسب است که این تعبیر کنایه از مرکبی باشد از نوع مرکب های فضا پیمای جدید، یا مرکبی سریع تر و مهم تر و پسشرفته تر که بعدها ساخته خواهد شد و یا خود امام دستور ساخت آن را صادر خواهد نمود.

اگر هم ابر طبیعی منظور باشد، اهمیت خارق العاده بودن آن را روشن می کند و تعبیر به «اسباب السّموات» نیز که در هر دو روایت آمده است، شایسته دقّت بسیار است؛ زیرا این تعبیر صرفاً در مورد سفر به آسمان به کار می رود چنان که در قرآن کریم در این سوره ها: حج آیه 15، و ص آیه 10 و غافر آیه 37- 36 آمده است.

ناگفته نماند ابراز این گونه مطالب علمی مدرن و فوق مدرن در آن روزگاران که جز عبادت به هیکل های سنگی و چوبی و اعدام دختران و خوردن سوسمار و ده ها فجایع دیگر محصولی نداشت، ممکن نبود مگر با علم به غیب و اطّلاع از واقعیت بزرگ عالم هستی و کشف فرمول های مرموز و ناشناخته جهان آفرینش و این حاصل نمی شود، مگر با اتّصال به منبع وحی و گرفتن سخن از آن مرکز بی نهایت.

3- امام سجاد و امام باقر علیهما السلام فرمودند: «آگاه باش همانا ذوالقرنین را میان دو گونه ابر (سخت و آرام) مخیر ساختند، آرام را برگزید و سخت (سرکش را) برای صاحب شما ذخیره کردند. «راوی» گفت: سخت چیست؟ فرمود: ابری که در آن رعد و برق و صاعقه صاحب شما سوار می شود و به هفت آسمان و هفت زمین پنج آباد و دو ویران سفر کند. » شاید در آن زمان دو قارّه از زمین در اثر جنگ یا حوادث و عوامل دیگر ویران خواهد شد. [4]یا عوامل دیگر که فعلًا از آن بی خبریم.

4- سهل بن زیاد ابی یحیی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا خداوند ذوالقرنین را میان دو ابر آرام و سرکش مخیر ساخت و او آرام را اختیار کرد در حالی که رعد و برق در آن نبود و اگر سرکش را اختیار می کرد، به او داده نمی شد؛ چون آن ابر برای «قائم علیه السلام» ذخیره شده است. [5]

به یقین در این روایات منظور از ابر، ابرهای معمولی نیست که بتوان با آن سفر فضایی کرد؛ چون آن ها در داخل جوّ و نزدیک زمین در حرکتند و با زمین فاصله ناچیز دارند و نمی توانند از آن بالاتر بروند، بلکه به اندازه فهم انسان های آن روز، اشاراتی به وسایل فوق العاده و سریع السیری نموده اند که در آسمان ها به صورت توده ای ابر فشرده که غرّشی همانند رعد و قدرت و شدّتی هم چون صاعقه و برق داشته باشد و به هنگام حرکت، دل آسمان هارا با نیروی فوق العاده خود بشکافد و هم چنان به پیش رود که به هر نقطه از تمامی آسمان های هفتگانه بخواهد، بتواند برسد و آن را تسخیر نماید، همان گونه که تمامی کره زمین را تسخیر خواهد کرد؛ وسایل فوق العاده مدرنی است که دانش های گوناگون امروز، حتی خوابش را ندیده و به مغزش خطور نمی کند[6]

                                                                          س 85 -

آیا امام برکرات دیگر حکومت خواهد داشت؟.

ج- سؤال قبل در برقراری رابطه با کرات دیگربود و در این پرسش صحبت از حکومت بر کرات آسمانی است، بنا به اعتقاد شیعیان آل محمّد علیهم السلام امامان معصوم در جهان آفرینش، خَلق نخست خدایند[7] و نیز در همه کاینات ولایت تکوینی و تشریعی دارند؛ یعنی می توانند با اذن و قدرت خدا در همه مخلوقات تصرّف ولایی و امامی بنمایند و اگر بخواهند می توانند بدون به هم خوردن نظام آفرینش و یا جایگزین نمودن نیروی دیگر در اوضاع کونیه تصرّفاتی بنمایند؛ مانند «شق القمر» و «ردّ شمس » و غیره که در کتاب های مهم مذهبی و در میان اعجازهای نبوّت به طور وضوح بیان گردیده و مشهور است و نیازی به تکرار آن نیست و مسأله اطاعت خورشید و ماه از امام «قائم علیه السلام» نیز از این معنا مستثنی نمی باشد.

با این بیان روشن می شود که مقام عظمای ولایت می تواند با قدرت و فضل خداوند تبارک و تعالی در آسمان ها و زمین تصرّفاتی داشته باشد، پس حکومت بر کرات دیگر نیز جزء همان قلمروهای ولایی هستند؛ چون آنان «یداللَّه» و «خلیفة اللَّه» هستند که شکی در آن نیست.

                                                                          س 86 -

در روایت آمده است که در زمان آن حضرت، مردم از نور خورشید بی نیاز خواهند بود، این مطلب به چه معناست؟.

ج- از تعبیرهای روایات چنین بر می آید که مسأله «نور و انرژی» در عصر ولایت به نوعی حل می شود که انسان در روز و شب از قوی ترین نورها که می تواند جانشین نور آفتاب گردد، بهره مند شود و دیگر به نور خورشید نیازی نباشد، یا نور پرقدرت مقام عظمای ولایت با انعکاس به فضا و تابش از فضا به سوی زمین جهانیان را از نور خورشید و روشنایی کره جامد و خاکی دیگر، مانند ماه مستغنی نماید.

دلیل:

1- امام رضا علیه السلام فرمود: «پس زمانی که خروج کرد، زمین از نور او نورانی شود و در میان مردم میزان عدالت گذاشته می شود، پس کسی به کسی ظلم نمی کند. [8]

2- مفضّل بن عمر جعفی گوید که شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که «قائم» ما- عجّل اللَّه تعالی فرجه الشّریف- قیام کند، زمین به نور پروردگارش روشن می شود و بندگان خدا از نور آفتاب بی نیاز می شوند و شب و روز یکی می شود و تاریکی از بین می رود. [9]

با توجه به روایت فوق تکامل علوم و صنایع به حدّی می رسد که

1- ابوسعید خدری گوید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مهدی علیه السلام را به شما مژده می دهم زمین را پر از عدل و داد می کند، آن طور که از ظلم و جور پر شود (از حکومت او) ساکنان آسمان و زمین راضی می شوند. [10]

از این حدیث استفاده می شود که منظور از رضایت ساکنان آسمان ها از حکومت او اشاره به فرشتگان آسمان و ملائکه مقرّب پروردگار است و یا اشاره بر گسترش حکومت او بر کرات دیگر مسکونی و گشوده شدن راه آسمان ها و مسافرت های فضایی به نقاط دور دست جهان است.[11]

2- چنان که در تفسیر آیه مبارکه سوره ق، آیه 15[12]. از امام علیه السلام آمده است:

«خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده است تا آن جا که می فرماید و حجّت آن ها هم منم. [13]

                                                                          پی نوشت:


[1] یا معشر الجنّ والإنس! إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلّابسلطان؛ الرّحمن: 033

[2] بصائر الدّرجات: شیخ صفّار و اختصاص شیخ مفید و بحارالأنوار: مجلسی: 52/ 321 ب 27 ح 27 و 28-

[3] عیون أخبار الرّضاء علیه السلام: 1/ 264- 262؛ علل الشّرایع: 1/ 7- 5؛ کمال الدّین: 1/ 369- 366؛ بحارالأنوار: 52/ 312( مشابه این روایت در مدارک دیگر از امام رضا علیه السلام نیز آمده است؛ کمال الدّین: 1/ 269- 266؛ عیون أخبار الرّضاء 1/ 262: 264؛ علل الشّرایع: 1/ 7- 5؛ بحارالأنوار: 52/ 312 ب 27 ح 5- (- کمال الدّین: ص 221- 220؛ معجم أحادیث امام المهدی: 1/ 256 ح 158؛ اثبات الهداة: 3/ 480 ب 32 ف 5 ح 182؛ بحارالأنوار: 12/ 194 ب 8 ح 19- ))

[4] بصائر الدّرجات: 8/ 429 ب 15 احادیث 4- 3- 1؛ أنوارالنّعمانیة: 2/ 93؛ اختصاص: ص 199 و 326؛ بحارالأنوار: 52/ 321 ب 27 ح 27؛ به نقل از اختصاص و سرایر با سندهای متعدد؛ یوم الخلاص: ص 298؛ بیان الأئمّة: 3/ 222 از العوالم.

[5] إن اللَّه خیر ذاالقرنین السحابین الذلول والصعب فاختار الذلول وهو ما لیس فیه برق ولا رعد ولو اختار الصعب لم یکن له ذلک لأنّ اللَّه ادّخره للقائم علیه السلام؛ بحارالأنوار: 52/ 321 ب 27 ح 28 از بصائر الدّرجات: و اختصاص.

[6] برای اطّلاع از نظرها و گفتارهای ادیان دیگر درباره دانش و سفر فضایی« قائم علیه السلام» به جلد اوّل کتاب« سیمای جهان» فصل( امام در ادیان پیشینیان) مراجعه نمایید.

[7] نور الأبصار فی مناقب آل بیت النّبی المختار: ص 157- 156 چاپ مصر؛ حکومت جهانی مهدی: ص 300.

[8] فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره ووضع میزان العدل بین الناس فلایظلم أحد أحداً؛ فرائد السّمطین: 2/ 336-

[9] تفسیر عیاشی: 2/ 235؛ دلائل الإمامة: ص 240 و 260؛ المحجة: ص 324؛ و با طریق دیگر نیز روایت کرده است؛ ارشاد مفید: باب 40 باب 3؛ بحارالأنوار: 52/ 337 ب 27 ح 77 از ارشاد و نیز در منابع دیگر(- وأشرقت الأرض بنور ربّها)(- زمر/ 61- ) فرمود: « ربّ الأرض؛ یعنی إمام الأرض. ( رب زمین یعنی امام زمین) قلت: فإذا خرج یکون ماذا؟ قال یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ویجتزون بنور الأمام؛ تفسیر قمی: 2/ 253؛ المحجّة فی ما نزل فی القائم الحجة: ص 323- ).

[10] نور الأبصار فی مناقب آل بیت النّبی المختار: ص 157- 156 چاپ مصر؛ حکومت جهانی مهدی: ص 300.

[11] حکومت جهانی مهدی: ص 302-

[12] « أفعیینا بالخلق الأوّل بل هم فی لبس جدید» آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم، بلکه آن ها در آفرینش جدید تردید دارند. سوره ق، آیه 15-

[13] إنّ اللَّه خلق ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت فی آخر تلک العوالم و اولئک الادمیین وإنّی الحجّة علیهم؛ به تفاسیر گوناگون در تفسیر آیه مذکور مراجعه شود.

منبع: امینی گلستانی، محمد، 111 [یکصد و یازده] پرسش و پاسخ درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، 1جلد، سپهر آذین - قم - ایران، چاپ: 1، 1391 ه. ش.