130- سخنی درباره پیشگوئیهای روایات
45 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 
                                                      128 - در باره پيشگوئيهاى روايات
 
 در روايات از بزرگان اسلام، پيشگوئى هائى بیان گردیده است كه با مرور زمان گروهى از آنها، تحقق پيدا كرده و مى‏ كند و خواهد كرد.
 در مورد اين پيشگوئى‏ها، هميشه دو مطلب را در نظر داشته باشيد.
 1 - تطبيق ها و مقايسه ها و اظهار نظرها، با زمان‏هاى فعلى )يعنى دور و بر سال 1387 شمسى برابر با سال 1429 هجرى قمرى( يا كمى پيشتر انجام گرفته است.
 ولى با اين پيشرفت‏هاى سرسام آور علمى و تكنيكى و اكتشافات و اختراعات روزانه بلكه ساعتى كه پيش خواهد آمد، ممكن است در آينده نه چندان دور اين مقايسه ها نيز مطالب پيش پا افتاده و يا كاملتر و يا اساساً قابل قبول نباشد و معناى ديگر به خود پيدا كند؛ مثلا در باره علائم آخر الزمان فرمودند: ) يتشبّه الرّجال بالنساء و النّساء بالرّجال(  مردها خود را به زنان و زنها به مردان تشبيه مى‏ كنند، ماروزى اين فرموده را براى ريش تراشى مردان و لباس مردانه پوشيدن زنان و رانندگى با موتور و ماشين، تعبير مى‏كرديم اما گذشت زمان روزى را آورد كه ديديم معناى آن جور ديگر محقق شد و با عمل جرّاحى مردها خود را به زنان و زنها خود را تغيير جنسيت مى دهند، ممكن است در آينده طور ديگر پيشايد يا در باره تلفن و ديدن همديگر را در آن از راه دور فرمود: )يأتى على النّاس زمان يرى من فى المغرب من فى المشرق و يسمع صوته( مى‏آيد بر مردم زمانى آنكس كه در مغرب است مى‏بيند كسى را كه در مشرق است و اورا مى‏بيند، يا )اذا ركب الحديد على الحديد قرب البعيد( وقتى كه آهن بهمديگر تركيب يافت، دور نزديك شود.
  امثال اينگونه  روايات فراوان است كه من تعداد زياد از آنها را در كتاب »اسلام فراتر از زمان« جمع آورى كرده‏ام طالبين به آنجا يا منابع آن مراجعه نمايند.
 پس در واقع ما امروز را در نظر گرفته‏ايم و فردا چه پيش مى‏آيد: خدا مى‏داند.
 2 - روايات در باره پيشگوئى ها فراوان آمده است كه مى‏توان، به سه دسته تقسيم نمود؛
 الف: پيشگوئى هائى كه در زمان‏هاى سابق و عصر خود رسول خداصلى الله عليه وآله و ائمه عليهم السلام مصداق پيدا كرده و تحقق يافته و گذشته است؛ مانند بيان رسول خداصلى الله عليه وآله و ائمّة عليهم السلام از جريان‏هاى رحلت و بعد از رحلت خود يا شفا دادن به امراض لاعلاج گوناگون يا خبردادن از مافى الضمير اشخاص مختلف يا خبر دادن از مرگ كسرى عجم و هشام شام و آب ريختن آن مرد بزرگ بلخى به دست امام سجاد عليه السلام و بودن آب ها ياقوت احمر و زمرد اخضر و درّ بيضاء و عطاى آن حضرت به آن مرد، يا اِخبار از مايأكلون و ما يدّخرون و سلونى قبل أن تفقدونى و حديث بساط اميرمؤمنان‏عليه السلام و اِخبار از خلافت عمربن عبدالعزيز و جريان و عاقبت قاتلان امام حسين‏عليه السلام و اين كه سر عبيداللَّه بن زياد و شمر مى‏آيد و كيفيت خريد مادرانِ بعضى از امامان‏عليهم السلام و خبر دادن از كيفيت شهادت خود و اِخبار از كشته شدن زيد ويحى بن زيد و معلى بن خنيس و مرگ ابوحمزه ثمالى و ادعاى امامت عبداللَّه افطح و جريان جعفركذاب و مقتل محمد و ابراهيم فرزندان عبداللَّه بن حسن و مقتل حسين بن على)صاحب فخ( و به طور كلّى اخبار از آجال مردم و هزاران از اين گونه اعجازها كه واقعاً احصاء و شمردن آن ها مجلدات بيشتر مى‏خواهد و گذشته است.
 ب: پيشگوئى هائى كه مربوط به آينده هاى دور كه هنوز تحقق نيافته است و نمى دانيم چگونه پيش مى آيد و از نظر علمى و پژوهشى به چه صورتى در خواهد آمد مانند روايات فراوان علايم ظهور و عصر ظهور و كيفيت ظهور و كُشت و كشتارهاى وسيع قبل از ظهور امام زمان عليه السلام به طورى كه دوسوم يا نُه دهم يا پنج هفتم مردم از بين خواهند رفت، يا اشراط ساعت و مربوط به وقوع جريان‏هاى پيش از قيامت كه صحبت در باره اين نوع از احاديث مربوط به پژوهشگران و محققين عصر و زمان خود آن زمان است.
 ج: رواياتى كه مسائلى را به عنوان پيشگوئى يا اِخبار از غيب يا اعجاز علمى: بيان نموده: با گذشت زمان و پيشرفت علوم و ترقى تكنيك ها و اختراعات و صنايع و... پرده از روى اسرار آنها برداشته شده و به صورت علمى صحت آنها: و در نتيجه حقيت گويندگان آنها به اثبات رسيده و تحقق يافته است.
 خدایا به احترام این مقربین درگاهت مارا از برکات علوم این بزرگواران بهره مند بفرما آمین یا رب العالمین.