* 91 - فرشته ثبت احوال یا دوربین مخفی الهی *
297 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


                               فرشته ثبت اعمال يا دوربين مخفي خداوند
 
 59 بازديد
 
 خداى متعال در قرآن كريم سوره ق آيه 18 مي فرمايد:
 إِذْ يَتَلَقَّي الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ × ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ سوره مباركه ق آيه 17 و 18
 ×به خاطر بياوريد هنگامي كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسان هستند اعمال او را دريافت مي‏دارند.
 × هيچ سخني را انسان تلفظ نمي‏كند مگر اينكه نزد آن فرشته‏اي مراقب و آماده براي انجام ماموريت است.
 )رقيب( به معني مراقب و )عتيد( به معني كسي است كه مهياي انجام كار است، لذا به اسبي كه مهياي دويدن است )فرس عتيد( مي‏گويند، و به كسي كه چيزي را ذخيره و نگهداري مي‏كند نيز )عتيد( گفته مي‏شود (از ماده )عتاد( بر وزن جهاد به معني ذخيره كردن).
 غالب مفسران معتقدند كه )رقيب( و )عتيد( همان دو فرشته‏اي است كه در آيه به عنوان ) متلقيان( از آنها ياد شده است، فرشته سمت راست نامش )رقيب( و فرشته سمت چپ نامش )عتيد( است، گرچه آيه مورد بحث صراحتي در اين مطلب ندارد، ولي با ملاحظه مجموع آيات چنين تفسيري بعيد به نظر نمي‏رسد.
  هيچ سخني را بر زبان نمي آورد مگر اينكه فرشته اي مراقب و آماده )به ضبط آن( نزد او حاضر است.
 اين آيه مباركه هشداريست براي تمام آحاد و افراد بشر بر اين كه مواظب گفتار و كردار و رفتار خود باشند تا كوچكترين خطا و خلاف رضاي مولا و پروردگار خود انجام ندهد زيرا بشر سرخود رها نشده اند.
 در اينكه اين دو فرشته چه سخناني را مي‏نويسند؟ در ميان مفسران گفتگو است:
 جمعي معتقدند همه را مي‏نويسند، حتي ناله‏اي را كه دردمند در موقع درد سر مي‏دهد! در حالي كه بعضي ديگر عقيده دارند تنها الفاظ خير و شر و واجب و مستحبّ يا حرام و مكروه را مي‏نويسند و كاري به مباحات ندارند.
 اما عموميت تعبير آيه نشان مي‏دهد كه تمامي الفاظ و گفتار آدمي ثبت مي‏شود.
 جالب اينكه در حديثي از امام صادق عليه السلام  آمده است كه:
 ان المؤمنين اذا قعدا يتحدثان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا، فلعل لهما سرا و قد ستر اللَّه عليهما!:
 هنگامي كه دو مؤمن كنار هم مي‏نشينند و بحثهاي خصوصي مي‏كنند، حافظان اعمال به يكديگر مي‏گويند: ما بايد كنار رويم، شايد آنها سري دارند كه خداوند آن را مستور داشته.
 راوي مي‏گويد: مگر خداوند عز و جل نمي‏فرمايد: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ: )هيچ سخني انسان نمي‏گويد مگر اينكه فرشته مراقب و آماده ثبت اعمال نزد آن حاضر است(؟
 امام فرمود:
 ان كانت الحفظة لا تسمع فان عالم السر يسمع و يري:
 اگر حافظان سخنان آنها را نشنوند خداوندي كه از اسرار با خبر است مي‏شنود و مي‏بيند! )اصول كافي( مطابق نقل )نور الثقلين( جلد 5 صفحه 110.
 از اين روايت استفاده مي‏شود كه خداوند براي اكرام و احترام مؤمن بعضي از سخنان او را كه جنبه سري دارد از آنها مكتوم مي‏دارد، ولي خودش حافظ تمام اين اسرار است.تفسير نمونه، ج22، ص: 249 تا ص: 251
 با پيشرفت زمان و يافته ها و اختراعات روز افزون انسان آيات و اخباري خود به خود معنا مي شوند كه هيچگونه جاي ترديد نمي ماند يكي از آن آيات، آيه فوق است قبلا اين آيه كه معنا مي شد اعتراض مي شد كه آياممكن است درطول عمر بشر تمام حركات و سكنات و اعمال او ثبت و ضبط شود وقتي كه دوربين مخفي اختراع شد آيه خود بخود معنا شد و مورد پذيرش قرار گرفت . وقتي كه با اختراع بشر اين دستگاه با آن كوچكي قادر است همه عملكردهاي انسان ها را شب و روز وقت و بيوقت در كوه و دشت ثبت نمايد مگر خداي توانا و قادر مطلق از گماردن چنين دستگاهي بانام فرشته براي آحاد بشر عاجز است يا براي پيدا كردن پرونده يا حساب در ساخت بشر با زدن يك دگمه در جلوت حاضر مي شود مگر قدرت مطلق جهان هستى )خدا( ازاين كار ناتوان است؟!.
 حضرت علي (ع) در نهج البلاغه تعبيري دارد كه هيچ چيزي از اين دو ملك پوشيده نيست . اين دو ملك حتي برنيت شما هم آگاه هستند. وقتي شخص مي خواهد از دنيا برود ، اين دوملك با شخص گفتگويي دارند.
 پيامبر مي فرمايد : اين دو ملك كه اعمال فرد را ثبت مي كردند در هنگام مرگ با او گفتگويي دارند . اگر فرد اعمال صالح انجام مي داده است ، اين شخص را دعا مي كنند كه ما در اين عمر جز خوبي از تو نديديم ، از تو جز خوبي چيزي نشنيديم و چقدر ما را به مجالس خوب و حلال بردي و او را دعا مي كنند . اين دو ملك مي گويند : امروز ما آن جوري خواهيم بود كه تو دوست داري. ما شفيع تو نزد پروردگار مي شويم و به نفع تو شهادت مي دهيم كه تو انسان خوبي بوده اي . اگر فردي كه مي خواهد از دنيا برود فرد بدي بوده باشد اين دو ملك او را نفرين مي كنند و مي گويند كه ما در اين مدت چقدر معذب بوديم و تو ما را در مجالس آلوده بردي . امرزو در نزد پروردگار، ما دشمن تو هستيم و عليه تو شهادت مي دهيم . كسي از اميرالمومنين نزد پيامبر گله كرد . پيامبر فرمود : جبرئيل به من گفت كه من با دو ملك علي ملاقات كردم . اين دو ملك گفتند : از زماني كه علي بدنيا آمده است تاكنون يك عمل آلوده و شر از او بالا نبرده ايم و ملك سمت چپ بيكار بوده است . دو ملكي كه براي علي هستند بر تمام ملائك افتخار مي كنند و مي گويند كه ما دو ملكي هستيم كه هيچ چيز بدي كه باعث خشم خدا شود از او نديده ايم .
 خدايا به احترام مقربين درگاهت مارا به اعمال مورد رضايت خودت، موفق بدار آمين يا رب العالمين.
 1393/11/19 07:28