71- فراموش شدگان روز قیامت
214 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

  
                               فراموش شدگان روز قيامت 
 
                           غفلت از ياد حق و پى‏آمدهاى آن -   
 
 انسان در دنيا اعمالى كه انجام مى‏دهد، هم در دنيا و هم در آخرت، برايش نتايج متفاوتى دارد نيك يا بد، از جمله بد آنها و از مهمترين آنها »دين« را به بازى و سخريه و سرگرمى، گرفتن است كه به فكرش نمى‏آورد پيامد اين كارهايش چه خواهد بود و اصلا آخرت و روز قيامت و مكافات آنروز را فراموش مى‏كند و يا اساسا به همچون روزى، اعتقاد ندارد.
 در نتيجه و قتى كه در آن روز بصورت نابينا، به پاى حساب احضار مى ‏شود نخستين اعتراضش اين خواهد بود كه، خدايا من نابينا نبودم چرا به اين شكل درآمدم؟! جواب مى‏رسد، آنگونه كه در دنيا، اين روز را فراموش نمودى ماهم امروز ترا فراموش مى ‏ نماييم!.
 البته منظور از نسيان و فراموشى كه در آيات ذيل به خدا نسبت داده شده اين است كه با آنها آنچنان رفتار مى‏كند كه شخص فراموشكار رفتار مى‏ نمايد درست مثل اينكه انسان به دوست فراموشكارش مى‏گويد : حالا كه تو ما را فراموش كردى ما هم تو را فراموش خواهيم كرد يعنى با تو رفتار فراموشكارانه مى‏ كنم .
 لطفا آيات ذيل در اين باره را با دقت مطالعه نمائيد تا قبل از آن روز در همين دنيا، تكليف خود را روشن نمائيم چون در آنجا ندامت و پشيمانى، دير است و فائده‏ اى نخواهد داشت.
 1 - الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرّتهم الحيوة لدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءيومهم هذا و ما كانوا باياتنا يجحدون‏اعراف : 51
  همانها كه دين و آيين خود را سرگرمى و بازيچه گرفتند؛ و زندگى دنيا آنان را مغرور ساخت؛ امروز مانيز آنها را فراموش مى‏كنيم، همان گونه كه آنها لقاى چنين روزى را فراموش كردند و آيات ما را انكار نمودند.
 در اين آيه سبب محروميت آنها را تشريح مى‏كند و با ذكر صفات دوزخيان روشن مى‏سازد كه اين سرنوشت شوم را خودشان براى خويشتن فراهم ساخته‏اند آنهائى كه دين و مذهب خود را به سرگرمى و بازى گرفتند و زندگى دنيا آنها را فريب داد و مغرور ساخت، اين امور سبب شد كه آنها در لجنزار شهوات فرو روند و همه چيز حتى رستاخيز را به دست فراموشى بسپارند و گفتار پيامبران و آيات الهى را انكار كنند ، لذا به دنبال آن اضافه مى‏كند امروز هم ما آنها را فراموش خواهيم كرد همانگونه كه آنها لقاى چنين روزى را فراموش كردند و همانگونه كه آيات ما را انكار نمودند.
 از اين آيه استفاده مى‏شود كه نخستين مرحله گمراهى و انحراف آن است كه انسان مسائل سرنوشت‏ساز خود را جدى نگيرد و با آنها به عنوان يك سرگرمى و بازيچه رفتار كند اين موضوع سرانجام به كفر مطلق و انكار همه حقايق منتهى مى‏شود .
 
 2 -  وَ مَنْ أَعْرَض عَن ذِكرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشةً ضنكاًوَ نحْشرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى)طه 124)قَالَ رَب لِمَ حَشرْتَنى أَعْمَى وَ قَدْ كُنت بَصِيراً(125) قَالَ كَذَلِك أَتَتْك ءَايَتُنَا فَنَسِيتهَا وَ كَذَلِك الْيَوْمَ تُنسى)طه126) وَ كَذَلِك نجْزِى مَنْ أَسرَف وَ لَمْ يُؤْمِن بِئَايَتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَاب الاَخِرَةِ أَشدُّ وَ أَبْقَى)طه 127)
 124 - و هر كس از ياد من روى‏گردان شود، زندگى تنگ ) و سختى ( خواهد داشت ، و روز قيامت او را نابينا محشور مى‏كنيم .
 125 - مى‏گويد : پروردگارا ! چرا مرا نابينا محشور كردى ؟ من كه بينا بودم ! .
 126 - مى‏فرمايد : اين بخاطر آن است كه آيات من به تو رسيد و آنها را فراموش كردى امروز نيز تو فراموش خواهى شد !
 127 - و اينگونه جزا مى‏دهيم كسى را كه اسراف كند و ايمان به آيات پروردگارش نياورد و عذاب آخرت شديدتر و پايدارتر است !
 و براى اينكه تكليف آنها كه فرمان حق را فراموش مى‏كنند نيز روشن گردد اضافه مى‏كند » و كسى كه از ياد من روى‏گردان شود ، زندگى سخت و تنگى خواهد داشت«.
 و در قيامت او را نابينا محشور مى‏كنيم ) و نحشره يوم القيامة اعمى ( .
 در آنجا عرض مى‏كند پروردگارا ! چرا مرا نابينا محشور كردى در حالى كه قبلا بينا بودم ؟ !
 بلافاصله پاسخ مى‏شنود : اين به خاطر آنست كه آيات ما به سراغ تو آمد همه را بدست فراموشى سپردى و از مشاهده آن چشم پوشيدى و تو امروز به دست فراموشى سپرده خواهى شد ) قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى (.
 و چشمت از ديدن نعمتهاى پروردگار و مقام قرب او نابينا مى‏گردد .
 سرانجام به صورت يك جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى مى‏فرمايد : اين گونه كسانى را كه راه اسراف را پيش گرفتند و ايمان به آيات پروردگارشان نياوردند جزا مى‏دهيم و عذاب آخرت از اين هم شديدتر و پايدارتر است.
 براى كسانى كه از ياد خدا روى مى‏گردانند دو مجازات در آيات فوق تعيين شده يكى معيشت ضنك )و سخت و تنگ (  در اين جهان و ديگرى نابينائى در جهان ديگر است .
 البته عالم آخرت تجسم وسيع و گسترده‏اى از عالم دنيا است ، و همه حقايق اين جهان در آنجا به صورت متناسبى مجسم مى‏گردد ، آنها كه چشم جانشان در اين عالم از ديدن حقايق نابيناست در آنجا چشم جسمشان نيز نابينا خواهد بود ، لذا هنگامى كه مى‏گويند ما قبلا بينا بوديم چرا نابينا محشور شديم ؟ به آنها گفته مى‏شود اين به خاطر آنست كه آيات الهى را بدست فراموشى سپرديد ) و اين حالت انعكاس آن حالت است ( .
 3 -  فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكمْ  وَ ذُوقُوا عَذَاب الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)سجده/14)
 14 - ) و به آنها مى‏گويم ( بچشيد ) عذاب جهنم را ( بخاطر اينكه ملاقات امروز خود را فراموش كرديد ، ما نيز شما را فراموش كرديم ، و بچشيد عذاب هميشگى را بخاطر اعمالى كه انجام مى‏داديد .
 از اين آيه استفاده مى‏شود كه فراموش كردن دادگاه عدل قيامت سر چشمه اصلى بدبختى هاى آدمى است ، و در اين صورت است كه خود را در برابر قانون‏شكنى‏ها و مظالم آزاد مى‏بيند ، و نيز از اين آيه به خوبى روشن مى‏شود كه مجازات ابدى آنجا، در برابر اعمالى است كه انسان در اينجا انجام مى‏دهد و نه چيز ديگر .
 ضمنا منظور از فراموش كردن پروردگار نسبت به بندگانش ، بى اعتنائى و ترك حمايت و فريادرسى است و گر نه همه عالم هستى، هميشه نزد پروردگار است و فراموشى در باره او معنى ندارد .
 4 -  وَ قِيلَ الْيَوْمَ نَنساكمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكمْ هَذَا وَ مَأْوَاكمُ النَّارُ وَ مَا لَكم مِّن نَّصِرِينَ(34) ذَلِكم بِأَنَّكمُ اتخَذْتمْ ءَايَتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكمُ الحَْيَوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لا يخْرَجُونَ مِنهَا وَ لا هُمْ يُستَعْتَبُونَ)جاثيه / 35)
 34 - و به آنها گفته مى‏شود : امروز شما را فراموش مى‏كنيم همانگونه كه شما ديدار امروز را فراموش كرديد ، و جايگاه شما دوزخ است ، و هيچ ياورى نداريد !
 35 - اين به خاطر آن است كه شما آيات خدا را به سخريه گرفتيد و زندگى دنيا شما را مغرور كرد ، امروز آنها از دوزخ خارج نمى‏شوند ، و هيچگونه عذرى از آنها پذيرفته نيست .
 چرا و به چه دليل شما گرفتار چنين سرنوشتى شديد ؟ به خاطر آن است كه آيات خدا را به سخريه گرفتيد و زندگى دنيا شما را مغرور كرد.
 اصولا اين دو از يكديگر جدا نيست : غرور و استهزاء، و افراد مغرور و خود برتربين كه ديگران را با چشم حقارت نگاه مى‏كنند غالبا آنها را به باد استهزا و سخريه مى‏گيرند ، سرچشمه اصلى غرور نيز متاع زندگى دنيا و قدرت و ثروت و پيروزيهاى گذرا و موقت آن است كه افراد كم‏ ظرفيت را چنان غافل مى‏سازد كه حتى براى دعوت فرستادگان الهى كمترين ارزشى قائل نخواهند شد ، و حتى زحمت مطالعه دعوت آنها را به خود نمى‏دهند .
 پس اى عزيزان سعى و كوشش ما در اين جهان، اجراى فرامين خداون و مراقبت از محافظت و اجراى قوانين دين و قرآن او باشد كه در آن جهان مشمول آيات فوق نشده و نابيناو فراموش شده، محشور نشويم.
 خدايا به احترام مقربين درگاهت، ما را در آنجا به اين غضب هايت گرفتار نفرماآمين